ziviatelje.jpgŽivi Atelje Dajht Kralj raspisuje natječaj za izlaganje u Galeriji Živi Atelje (Ilica 110, Zagreb) za 2017. godinu. Prijaviti se mogu: samostalne izložbe, skupne izložbe, edukativni programi (radionice), diskurzivni programi (tribine, okrugli stolovi, diskusije), kustoske koncepcije i međuinstitucionalne suradnje. Rok za prijavu je 10. listopada.

Živi Atelje Dajht Kralj raspisuje natječaj za izlaganje u Galeriji Živi Atelje za 2017. godinu. Prijaviti se mogu: samostalne izložbe, skupne izložbe, edukativni programi (radionice), diskurzivni programi (tribine, okrugli stolovi, diskusije), kustoske koncepcije i međuinstitucionalne suradnje. Rok za prijavu je 10. listopada.

Prijava treba sadržavati: naziv projekta, detaljan opis projekta, troškovnik, fotografije, skice, vizualni, audio ili ostali sadržaj vezan uz projekt, kontakt podatke i životopis autora ili nosioca koncepcije izložbe, tehničke potrebe izložbe.

Udruga Živi Atelje DK će program aplicirati Gradu Zagrebu, Ministarstvu kulture RH i Zakladi Kultura Nova tražeći financijsku potporu.  Po objavi rezultata o financiranju izložbe/projekta Udruga Živi Atelje DK će razmotriti jesu li dobivena sredstva dostatna za realizaciju izložbe/projekta.

Ako je odobren maksimalan iznos po izložbi/projektu Udruga Živi Atelje DK će pokriti sljedeće troškove: trošak pozivnica, kataloga i plakata, galerijske troškove (najam, dežurstvo, komunalije), autorski honorar kustosa i umjetnika, fotografa, prevoditelja, trošak transporta radova, putne troškove za umjetnika i kustosa koji će biti nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brod, vlak).

Ako nije odobren maksimalan iznos po izložbi/projektu Udruga Živi Atelje DK će gore navedene troškove preraspodijeliti sukladno odobrenim sredstvima i o tome obavijestiti predlagatelja izložbe/projekta.

Udruga Živi Atelje DK neće (su)financirati produkciju i opremu umjetničkih radova/projekata niti prijavljivati na natječaje troškove produkcije. Ako umjetnik / predlagatelj želi pokriti troškove produkcije mora sam aplicirati na natječaje za pokrivanje tih troškova.

Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku na: maja@ziviatelje.dk s naznakom “Natječaj Galerije Živi Atelje DK za 2017.” Prijavnica koja nije u cijelosti ispunjena  i pristigla nakon roka neće se razmatrati. Rok za slanje prijedloga: 10. listopada 2016. godine u ponoć.
 
Za sve dodatne informacije slobodni ste obratiti se voditeljici galerije Maji Subotić na tel: 091 2894 251 ili na e-adresu: maja@ziviatelje.dk. Rezultati natječaja bit će poznati do 30. listopada te će biti objavljeni na internetskoj i društvenim stranicama Živog Ateljea DK, a predlagatelji koji budu uvršteni u program će biti osobno obaviješteni.