hnd_copy47508.jpgIzvršni odbor HND-a raspisao je natječaj za dodjelu novinarskih nagrada u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Natječaj traje do 31. siječnja 2019. godine.

Nagrade se dodjeljuju u kategorijama:

  1. Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani
  2. Nagrada Novinar godine/ Novinarka godine
  3. Godišnje nagrade za najzapaženije novinarske radove Marija Jurić-Zagorka za
  4. a) pisano novinarstvo
  5. b) radijsko novinarstvo
  6. c) televizijsko novinarstvo
  7. d) internetsko novinarstvo
  8. Nagrada za istraživačko novinarstvo Jasna Babić
  9. Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić
  10. Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini.

Autore za nagrade HND-a mogu predlagati svi pojedinci, svi ogranci, zborovi i županijska vijeća, uredništva, članovi HND-a te ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor HND-a i sami autori.

Prijave se šalju pisanim putem na adresu HND-a (Perkovčeva 2, 10 000 Zagreb) i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte hnd@hnd.hr, zaključno do kraja siječnja. Za slanje poštom, uz pisano obrazloženje prijave valja priložiti i fotokopije kandidiranih tekstova, odnosno snimke nominiranih emisija (na CD-u, DVD-u, USB-u). Za prijavu elektroničkim putem, uz pisano obrazloženje kandidature, snimke radijskih i televizijskih priloga i emisija šalju se putem dostupnih servisa za slanje velikih dokumenata (WeTransfer, Jumbo mail). Prijava može sadržavati maksimalno 5 radova po kandidatu.

Novinarske nagrade sastoje se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa.Pravo na novčani dio nagrade imaju redovni članovi HND-a.Dobitniku nagrade Otokar Keršovani pripada iznos od 15.000,00 kn, a dobitniku nagrade Novinar godine od 8.000,00 kuna.

Dobitnicima nagrada Marija Jurić-ZagorkaJasna BabićŽarko Kaić i Nikša Antonini pripada iznos od po 5.000,00 kuna.

Rok za prijavu kandidata (predaju radova) je 31. siječnja 2019. godine

Iznimno od ove odredbe pravovaljanim i pravovremeno dostavljenim kandidaturama smatrat će se i radovi koje članovi upute poštom, ako ih je HND primio u roku od 3 dana od dana proteka roka iz prethodnog stavka. Kandidature koje Društvo primi izvan navedenih rokova, bez obzira na način dostave, neće se uzeti u obzir.

Radovi i prijave šalju se na adresu:

Hrvatsko novinarsko društvo

Natječaj za 2018. godinu

Perkovčeva 2

10 000 Zagreb