yihrr_copy21436.jpgInicijativa mladih za ljudska prava jedna je od vodećih regionalnih mreža u području zagovaranja ljudskih prava, promicanja pomirenja i regionalne suradnje te zagovaranja mehanizama tranzicijske pravde. Traže osobu koja će u Inicijativi raditi kao Poslovni direktor/direktorica. Ova osoba će podržavati Programskog direktora i programski tim u administrativnom i projektnom razvoju te u procesima namicanja sredstava i drugih resursa za rad organizacije. Prijave do 2. siječnja.

Odgovornosti Poslovnog direktora/direktorice:

– odgovoran je za uredno obavljanje svih administrativnih, financijskih, blagajničkih, knjigovodstvenih i drugih poslova neophodnih za nesmetan rad organizacije

– daje prijedlog namicanja financijskih sredstava potrebnih za provedbu strategije rada Inicijative za svaku godinu

– odgovoran je za operacionalizaciju i provođenje ciljeva Inicijative zadanih Statutom Inicijative mladih za ljudska prava ili drugim strateškim dokumentima Inicijative

– koordinira i usklađuje provedbu financijskih planova Inicijative i s time u vezi donosi odluke

– predstavlja Inicijativu u javnosti i promiče interese Inicijative

– potpisuje ugovore koje zaključuje Inicijativa u području svoje djelatnosti

Zadaci Poslovnog direktora/direktorice:

– upravljanje financijskim i administrativnim poslovanjem organizacije

– upravljanje portfeljem donacija i projekata organizacije

– provedba strategije i planiranje razvojnih aktivnosti u suradnji s Programskim direktorom, sukladno strategiji

– planiranje aktivnosti namicanja financijskih sredstava, priprema projektnih i programskih koncepata i projektnih prijedloga

– financijsko planiranje i kontrola poslovanja organizacije

– praćenje financijskog poslovanja prema donatorima i izvorima financijskih sredstava

– analiza godišnjih financijskih izvještaja, statističkih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje te nalaza revizijskih uvida i nalaza

– priprema financijskih izvještaja prema izvorima sredstava

– održavanje odnosa s donatorima i predstavnicima institucija i organizacija

– uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa s nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu te predstavnicima javnog sektora te diplomatsko-konzularnih predstavništava

– upravljanje administrativnim evidencijama, poput evidencije zaposlenika, osoba čiji se rad koristi te vanjskih suradnika

– održavanje kontakta i suradnja s vanjskih knjigovođom i računovođom

– izrada posebnih periodičkih izvještaja (npr. izvještaj o volonterima, itd)

Uvjeti:

– minimalno 3 godine iskustva rada u području upravljanja projektima i/ili financijskog upravljanja

– poznavanje procesa upravljanja projektnim ciklusom

– poznavanje osnovnih odredbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i općih pravila o upravljanju projektima i grantovima

– poznavanje pravnog okvira financijskog i administrativnog poslovanja udruga u Republici Hrvatskoj

– izražene vještine strateškog planiranja razvoja udruge

– aktivno korištenje MS Officea, poznavanje rada u Quick Books

– visok stupanj kompetencije u engleskom jeziku, poželjno znanje drugih stranih jezika

Za prijavu je potrebno poslati životopis i motivacijsko pismo* na e-mail croatia@yihr.org s predmetom: “Prijava za posao – Inicijativa” zaključno s 2. siječnjem 2019.