unnamed_18.pngHrvatsko dizajnersko društvo u potrazi je za voditeljicom ili voditeljem EU projekta CENTAR OBLIKOVANJA SVAKODNEVICE. Prijave do 19. kolovoza.

Hrvatsko dizajnersko društvo projekt COS provodi od 29. listopada 2018. do 29. listopada 2020. godine.

Opis posla:

Planiranje, vođenje i organizacija projektnih aktivnosti u svrhu uspješne realizacije ciljeva i ishoda projekta
Koordinacija i nadzor projektnih aktivnosti i partnera
Praćenje postizanja zacrtanih projektnih rezultata
Komunikacija s partnerima i suradnicima za praćenje projekta u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva
Komunikacija s vanjskim suradnicima i njihovo angažiranje
Praćenje provedbe svih elemenata projekta te utroška resursa i proračuna tijekom projekta
Suradnja sa stručnjakom za promidžbu na izradi strategije te koordinacija medijskih objava
Uređivanje web stranice projekta
Izrada izvještaja sa sastanaka
Izrada tromjesečnih izvještaja o napretku projekta (Zahtjeva za nadoknadom sredstava) te sve ostale pripadajuće dokumentacije kao i kontrola pristiglih dokumenata od strane partnera i vanjskih suradnika
Uređivanje završne publikacije o rezultatima projekta te pisanje uvodnog teksta iste publikacije
Svakodnevna komunikacija i koordinacija aktivnosti s Financijskom voditeljicom projekta i Asistenticom voditeljice i financijske voditeljice projekta

Uvjeti:

VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij
Iznimno, bez odgovarajuće razine stručne spreme ako je stručnjak u području provođenja EU projekata (osobito u kulturnom sektoru) i ima radno iskustvo na sličnim poslovima (pod pojmom ‘radno iskustvo’ podrazumijeva se rad u svim oblicima rada – temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu itd. Pod pojmom ‘slični poslovi’ podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtjevanu stručnu spremu)
Aktivno korištenje MS Office (osobito Word, Excel)
Aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pisanju
Izvrsna pismena komunikacija na hrvatskom jeziku
Stručne, radne i organizacijske sposobnosti
Komunikacijske vještine

Traženi profil

Traži se osobu koja je stručnjak u području provedbe EU projekata. Prednost će imati osoba koja:

 • je sposobna samostalno donositi odluke i samostalno rješavati probleme, uz istovremeno pokazivanje sklonosti timskom radu
 • ima sposobnost rada na više zadataka istovremeno te prilagodbe na izmjenu prioriteta na pozitivan i učinkovit način
 • ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni
 • poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito
 • je empatična, snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči
 • ima širu sliku djelovanja HDD-a te razumije svrhu i važnost ovog projekta za HDD
 • koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt
 • ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama i osobama, a kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način

Što se nudi:

 • Rad u ugodnom i neformalnom radnom okruženju i poticajnoj atmosferi
 • Priliku za profesionalni razvoj
 • Radno mjesto u užem centru grada Zagreba (Boškovićeva 18)
 • Rad na određeno (od 1.11.2019. do 30.11.2020.) i nepuno radno vrijeme (4 h dnevno) putem ugovora o radu
 • Plaću u iznosu od 8.360 kn (ukupni trošak plaće s uključenom naknadom za prijevoz)

Rok prijave: do 19. kolovoza 2019.

Natječaj je otvoren od 3. srpnja do 19. kolovoza 2019. Raspisivač natječaja (HDD) će pozvati uži izbor kandidata na razgovor.

 Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti:

– CV

– motivacijsko pismo

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o radnom iskustvu na sličnim poslovima (ako postoji)

– kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo

Prijave putem elektronske pošte na adresu cos@dizajn.hr ili dostaviti na adresu (preporučenom pošiljkom, dostavom ili osobno): HDD, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb s naznakom „Natječaj za radnu poziciju Voditelj EU projekta“

Sve upite u vezi natječaja možete slati na adresu cos@dizajn.hr.