reciklirano_imanje_vukomericu_dobilo_svoju_ekoknjiznicu_slika_354146_1.jpgUdruga ZMAG raspisala je natječaj za volontiranje na Recikliranom imanju u Vukomeriću, za volontera/ku na period od minimalno četiri mjeseca. Prijaviti se mogu redovni studenti do 31. siječnja. Sve detalje o volonterskom mjestu i uvjetima prijave pročitajte u nastavku.

Udruga Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) u sklopu projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima koji financira Europska Unija kroz program IPA 2012 i sufinancira Ured za udruge Vlade RH, poziva studente/ice zainteresirane za volontiranje.

Volontiranje će omogućiti da se kroz rad u udruzi nauče vještine i steknu znanja neophodna za održivo i participativno upravljanje prirodnim resursima. ZMAG se bavi edukacijom i praktičnom primjenom tih znanja na Recikliranom imanju u selu Vukomerić, a to obuhvaća korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost, održivu gradnju, recikliranje otpada, gospodarenje vodama, očuvanje sjemena, kompostiranje i obnavljanje tla te srodne metode.

Sudjelovanje u radu udruge pružit će mogućnost volonteru/ki da iskusi praktične svakodnevne poslove kojima se ostvaruje održivost Recikliranog Imanja, da nauči osnove permakulturnog dizajna te kako zagovarati politike prehrambenog suvereniteta. Kroz sudjelovanje i pomoć na projektu Participativno upravljanje prirodnim resursima volonter/ka će se upoznati i s osnovama ciklusa EU projekta – planiranje, organizacija aktivnosti, osnovno vođenje financija, izvještavanje, itd.

Mjesto volontiranja je Reciklirano imanje, Vukomerić 23/3, 10418 Dubranec, ili prema aktivnostima projekta.

Ciljani broj volontera je po jedan volonter/ka za period od četiri mjeseca (minimalno, a moguće ga je i produžiti) do kraja trajanja projekta 02.11.2017.

Potrebna znanja i vještine su:
- Komunikativnost, otvorenost, prilagodljivost
- Napredno korištenje računala (Office: Word, Excel, Internet, E-mail)
- Znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno)
- Osnovno predznanje o zaštiti okoliša i održivom razvoju

Dodatni zahtjevi su:

- Status redovnog studenta
- Sklonost fizičkim poslovima
- Prednost je vozačka kategorija B i mogućnost korištenja osobnog vozila

Opis poslova:
- Rad na aktivnostima projekta: logistička pomoć pri organizaciji seminara, radionica, studijskog putovanja, i drugih poslova u dogovoru s mentorom.
- Rad u ZMAG-u i na Recikliranom imanju u skladu s mogućnostima volontera i potrebama ZMAG-a, npr. rad u vrtu i okućnici, pomoć u održavanju objekata na Imanju, pomoć u kuhinji, pomoć prilikom priprema i vođenja radionica, tečajeva i ostalih događanja ZMAG-a, prevođenje i ostalo.

Volonter/ka će obavljati navedene poslove uz nadgledanje mentora iz ZMAG-a, a moći će besplatno prisustvovati radionicama koje se redovito održavaju u organizaciji ZMAG-a.

Obaveze volontera su:
- Sudjelovanje na događanjima projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima
- Sudjelovanje na tečaju permakulture u organizaciji ZMAG-a (besplatno) 
- Redovito komuniciranje s mentorom i ostalim koordinatorima ZMAG-a putem sastanaka, emaila, telefona.
- Izrada i slanje redovitog izvješća ZMAG-u o obavljenim poslovima, s vremenikom (timesheet).

Obaveze ZMAG-a su:
- Sklapanje ugovora o volontiranju
- Stručno mentorstvo tijekom trajanja volontiranja
- Izrada plana rada u dogovoru s volonterom
- Osiguranje sredstava i mjesta za rad – uredsko mjesto, računalo, alati i ostalo.
- Osiguranje besplatnog mjesta na tečaju permakulture i radionicama u organizaciji ZMAG-a prema dogovoru

Radno vrijeme: 8 sati tjedno, ili prema dogovoru.
Minimalno trajanje jednog ugovora o volontiranju je četiri mjeseca, a maksimalno od sklapanja ugovora do završno 02.11.2017.

Naknada za volontersko mjesto se ne plaća, a isplaćivat će se putni troškovi, po potrebi osigurati smještaj, te ostali troškovi vezani za volontiranje
Za prijavu je OBAVEZNO potrebno poslati:
- Ispunjenu PRIJAVNICU
- Životopis u Europass CV formatu
- Potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta (skenirana kopija)
Navedene dokumente potrebno je poslati na e-mail adresu vukomeric231@gmail.com najkasnije do 31.siječnja 2016. do ponoći.

Na temelju pristiglih prijavama odabrat će se kandidati za intervjue, a volontera će odabrati koordinacijski odbor ZMAG-a na temelju redoslijeda pristiglih prijava, zadovoljenih uvjeta, motivacije i raspoloživosti za volontiranje. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici ZMAG-a.