kljp.jpgKuća ljudskih prava Zagreb traži više suradnika/ica. Prijave se zaprimaju do 15. rujna odnosno 22. rujna.

1. Koordinator/ica programa Pristup pravdi – pravnik/ica – na određeno, puno radno vrijeme
2. Stručni suradnik/ica – pravnik/ica – na određeno, puno radno vrijeme
3. Stručni suradnik/ica – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
4. Administrativni asistent/ica – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Više informacija dostupno na linku.