Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) raspisala je pozivni natječaj za radno mjesto administratora projekta i namicatelja sredstava (M/Ž). Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 8. lipnja 2020. godine.

Udruga ZMAG djeluje kao jedan od devet Centara znanja za društveni razvoj u RH, područje održivo življenje i razvoj permakulture. Godinama razvija prostore istraživanja i učenja praktične primjene znanja i vještina za održivo življenje poštujući permakulturnu etiku (briga za ljude, briga za Zemlju i pravedna raspodjela) te načela dizajniranja. Udruga je postala poznata kao inkubator za primjenu održivosti, pri čemu se posebno ističe izgradnja edukacijskog centra Reciklirano imanje koje je sjedište udruge i društveno edukacijski centar. ZMAG već 20 godina radi na provedbi aktivnosti u područjima ekološke proizvodnje hrane, održivom gospodarenju otpadom, učenju o upotrebi obnovljivih izvora energije, eksperimentiranju u stvaranju alternativnih ekonomskih modela organiziranja i stvaranju sustava društvene i solidarne ekonomije.

OPIS RADNOG MJESTA ADMINISTRATORA PROJEKTA I NAMICATELJA SREDSTAVA

 • Administrira projekt (dokumentira, arhivira, prikuplja dokumentaciju za projektna izvješća)

 • Izrađuje narativne izvještaje projekta

 • Izrađuje financijske izvještaje projekta

 • Prati financijsko stanje provedbe projekta (tijek novca i praćenje potrošnje sredstava)

 • Prati provedbu aktivnosti i izrađuje plan aktivnosti u skladu s terminskim planom provedbe projekta

 • Provodi javnu nabavu u sklopu projekta

 • Organizira i priprema provedbu aktivnosti u sklopu projekta (logistika, komunikacija s vanjskim suradnicima, priprema radnih materijala i po potrebi opreme, osigurava prostor i opremu za provedbu aktivnosti i sl.)

 • Organizira i priprema redovite sastanke u sklopu projekta (priprema dnevnog reda, prezentacija i ostalih radnih materijala, internih izvještaja o provedbi projekta, komunicira sa sudionicima, priprema zapisnik sa sastanka i sl.)

 • Nadzire kvalitetu i pravovremenost aktivnosti i troškova partnerskih organizacija na projektu

 • Usko surađuje s voditeljem projekta u provedbi projekta te podnosi mjesečne izvještaje o radu

 • Prati objave novih natječaje za financiranje projekata

 • Proučava procedure i uvjete natječaja te priprema sažetak uvjeta natječaja za prezentaciju Koordinacijskom odboru

 • Sudjeluje u inicijalnom prikupljanju, promjenama i nadopunama prijavne dokumentacije

 • Priprema projektne prijave za sufinaciranje

 • Sudjeluje u izradi proračuna za potrebe namicanja sredstava za EU i druge projekte s Voditeljicom programa razvojnih potencijala

 • Izrađuje plan namicanja sredstava u organizaciji u suradnji s Voditeljicom programa razvojnih potencijala

UVJETI:

 • Odgovarajuće radno iskustvo na gore navedenim poslovima u trajanju od najmanje 2 godine i administriranje projekata vrijednosti od minimalno 150.000 eura

 • Odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu

 • Odlična informatička pismenost, samostalni rad u standardnim aplikacijama, napredne tablične kalkulacije (Excel)

 • Visoka razina motivacije za rad u organizacijama civilnog društva

 • Razumijevanje i vrijednosno usmjerenje temama kojima se ZMAG bavi

 • Staloženost i preciznost

 • Učinkovito upravljanje vremenom i sposobnost za simultani rad na više zadataka

 • Osobna odgovornost, organiziranost, motiviranost i proaktivnost

 • Visoko razvijene vještine timskog rada i suradnje, ali i samostalnosti u radu

 • Otvorenost i direktnost u komuniciranju

 • Ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja

 • Spremnost na povremena putovanja u RH i u inozemstvo

 • Vozačka dozvola B kategorije

PREDNOSTI:

 • Prethodno iskustvo rada ili volontiranja u organizacijama civilnog društva

 • Poznavanje programa i aktivnosti udruge ZMAG

ŠTO NUDIMO:

 • Ugovor u radu na pola radnog vremena na određeno vrijeme (6 mjeseci) s mogućnošću produženja ugovora (ovisno o financijskim mogućnostima organizacije), uz probni rok u trajanju od 4 mjeseca.

 • Rad u ugodnom i poticajnom radnom okruženju u kojem se suradnja i povjerenje visoko vrednuju u svakodnevnom radu.

PISMENE PRIJAVE TREBAJU SADRŽAVATI:

 1. Životopis (Europass) na hrvatskom jeziku

 2. Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku (najviše 1000 riječi) u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju za rad u ZMAG-u te opisati kompetencije za obavljanje ovoga posla kroz praktične primjere/iskustvo

 3. Kontakt dviju osoba za preporuke o Vašem dosadašnjem radu. Kontakt treba sadržavati: ime i prezime osobe, naziv institucije/organizacije u kojoj radi, rečenicu o tome gdje ste/na koji način surađivali, broj telefona/mobitela na koji se osoba može kontaktirati.

 

PROCES ODABIRA KANDIDATA/KINJE:

Prijave treba poslati na adresu vera.gjokaj79@gmail.com s naznakom “Prijava za radno mjesto u ZMAG-u” najkasnije do 8. lipnja 2020. 

Nakon obrade zaprimljenih prijava, bit će organizirano testiranje te razgovor s kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja. Više informacija će odabrani kandidati/kinje dobiti elektroničkom poštom.

Mjesto rada je Vukomerić, a očekivani početak rada 15. lipnja 2020. godine.

Slanjem životopisa i motivacijskog pisma slobodno i izričito dajete privolu udruzi ZMAG, Vukomerić 23/3, 10418 Dubranec, OIB 27906908289, kao voditelju zbirke osobnih podataka, da Vaše osobne podatke može obrađivati i koristiti u svrhu prijave na slobodno radno mjesto ADMINISTRATOR PROJEKTA I NAMICATELJ SREDSTAVA.