Za razliku od aktualnog Zakona o savjetima mladih, konačni prijedlog novog Zakona ne prepoznaje udruge mladih kao ovlaštenog predlagatelja članova i članica savjeta mladih, upozorava "Mreža mladih Hrvatske"

Umjesto da prvo definira područje i okvir organiziranog djelovanja mladih kroz Zakon o mladima, Ministarstvo socijalne politike i mladih je prije toga izradilo novi Zakon o savjetima mladih, upozorila je Mreža mladih Hrvatske (MMH), krovna organizacija mladih koja okuplja 64 udruge mladih i za mlade u svojem članstvu.

Za razliku od aktualnog Zakona o savjetima mladih, konačni prijedlog novog Zakona ne prepoznaje udruge mladih kao ovlaštenog predlagatelja članova i članica savjeta mladih.

"U tijeku zakonodavne procedure izraz 'udruge mladih' bez obrazloženja je preformuliran u izraz 'udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima'. Iako se takva izmjena može činiti bezazlenom i gotovo istovjetnom prijašnjem izrazu, ona je zapravo posljedica neadekvatnog plana normativnih aktivnosti. Da je prethodno donesen Zakon o mladima, čiji bi ključan sadržaj trebao biti definicija udruge mladih i udruge za mlade, ne bi bilo potrebe za ovakvim izrazom jer bi definiciju već propisivao Zakon o mladima. Osim pojma 'udruga mladih' i 'udruga za mlade', u Zakonu o savjetima mladih niz drugih pojmova ostavljen je bez prateće definicije, i to do mjere u kojoj nije poznata većina definicija ovlaštenih predlagatelja kandidata/kinja za članove/ice savjeta mladih kao što su stranački, sindikalni ili strukovni pomladci. Naime, ti oblici djelovanja nisu prepoznati ili definirani niti u jednom drugom zakonu", priopćeno je iz MMH.

Ministarstvo socijalne politike i mladih je propustilo definirati dodatne obvezujuće mehanizme ili sankcije za one jedinice lokalne i regionalne samouprave koje ne osnuju savjete mladih u za to predviđenom roku.

Također su upozorili kako su se u višemjesečnom zakonodavnom procesu, između provedbe javnog savjetovanja i ulaska zakonskog prijedloga u drugo čitanje, dogodile vrlo temeljite promjene niza odredaba. Najveći se broj odredbi koje su kontinuirano mijenjane u procesu odnosio na smanjivanje opsega obaveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema savjetima mladih. Za razliku od prvog nacrta, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nemaju nikakvu obavezu reagirati na inicijativu za osnivanje savjeta mladih od strane organiziranih oblika djelovanja mladih u lokalnoj zajednici. Iz prvotnog je nacrta maknut i mehanizam privremenog financiranja savjeta mladih u slučaju da se savjet mladih osnuje prekasno da bi do 30. rujna donio program rada za narednu godinu. Također, predlagatelj je propustio definirati dodatne obvezujuće mehanizme ili sankcije za one jedinice lokalne i regionalne samouprave koje ne osnuju savjete mladih u za to predviđenom roku, opravdavajući to nemogućnošću zadiranja u autonomiju lokalne i regionalne samouprave. Velik broj jedinica lokalne i regionalne samouprave je propuštanjem osnivanja savjeta mladih u periodu od 2007. do danas prekršio Zakon o savjetima mladih, a da pritom ni na koji način nije bio sankcioniran.

Gradu Zagrebu ostavljena je mogućnost da gradskim statutom definira mogućnost osnivanja savjeta mladih u gradskim četvrtima kao obliku mjesne samouprave. 

MMH ocjenjuje i da zakonski prijedlog neopravdano favorizira Grad Zagreb u odnosu na ostale jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave u Hrvatskoj. Naime, Gradu Zagrebu ostavljena je mogućnost da gradskim statutom definira mogućnost osnivanja savjeta mladih u gradskim četvrtima kao obliku mjesne samouprave. Istovremeno, bilo koji drugi grad u Republici Hrvatskoj nema pravo svojim statutom omogućiti osnivanje savjeta mladih gradske četvrti. Također, dok sve ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave proporcionalno svojoj veličini mogu imati od pet do 15 članova/ica savjeta mladih, Grad Zagreb može imati čak 21 člana/icu savjeta mladih.

"Unatoč velikom broju stanovnika, ovu brojku smatramo prevelikom. U dosadašnjoj se praksi, neovisno o veličini jedinice lokalne ili područne samouprave, pokazalo da veći broj članova i članica savjeta mladih ujedno znači otežano funkcioniranje i nižu produktivnost savjeta mladih", ocjenjuje MMH.

Ključne riječi: mladi, Mreža mladih Hrvatske
<
Vezane vijesti