green.jpgPrije dva dana na snagu su stupila nova EU pravila s pravno obvezujućim ciljevima za recikliranje otpada i smanjenje odlaganja otpada s fiksnim rokovima za države članice koje u sljedeće dvije godine moraju napraviti prilagodbu nacionalnog zakonodavstva za prelazak na kružno gospodarstvo.

Hrvatska je obvezna transponirati direktive o otpadu u svoje zakonodavstvo do 5. srpnja 2020. godine.

<
Vezane vijesti