banich_i_bebe_na_vole.jpgJavna prezentacija Ode zemlja u led’nu, svak ti šuti istinu Bebè Na Volè i Selme Banich održat će se u subotu, 17. veljače od 20 sati, u Galeriji Miroslav Kraljević (Šubićeva 29, Zagreb). Višetjedni boravak u Otvorenom studiju Galerije Miroslav Kraljević bio je prilika za studiozniji pristup istraživanju folklornog nasljeđa - narodnog bluesa - i u narodu s njim povezanim običajima. U sklopu prezentacije moći ćete čuti neke od zapisa i saznati više o samom procesu rada na njima.

Prezentirat će se dvije linije istraživanja - prva se naslanja na tradiciju naricanja - stiliziranog oplakivanja umrlog kako bi se okupljeni prepustili nekontroliranoj bujici emocija, a druga proizlazi iz tradicijskih napjeva koje smo zavoljeli proučavajući etnomuzikološke zapise na Institutu za etnologiju i folkloristiku.

Iz prve linije istraživanja nastale su Hihotača i Ustenjača, dvije kolektivne prakse koje eksperimentiraju s dahom, glasom i tijelom, a mogu se čitati kao društveni običaj, terapeutska praksa i/ili muziciranje s napjevom koji nastaje iz smijanja odnosno stenjanja, a iz druge linije istraživanja nastale su Bebè Na Volè improvizacije na napjeve s lokaliteta otoka Suska i Paga, te Koprivnice i Slavonije.