Potaknuti današnjom sjednicom Gradske skupštine Zagreba na kojoj se raspravljaju i odluke vezane uz usluge prikupljanja i gospodarenja otpadom, u ORaH-u izražavaju veliku zabrinutost zbog najave privatizacije komunalne usluge gospodarenja i odvoza otpada u Zagrebu te upozoravaju na mogućnost da se ovim planovima direktno pogoduje C.I.O.S. grupi

Novoosnovana stranka ORaH priopćenjem se oglasila o najavi privatizacije komunalne usluge gospodarenja i odvoza otpada. U prvom redu smatraju kako se pogoduje C.I.O.S. grupi planovima o privatizaciji. Smatraju da postoji opravdana sumnja da se usklađenim operacijama resornog Ministarstva i Grada Zagreba na "mala vrata" otvara put za ulazak C.I.O.S. grupe u poslove gospodarenja komunalnim otpadom u najvećem gradu Hrvatske. Optužuju grupu da živi od netržišnog sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada koju mogu zahvaliti svojem gotovo monopolističkom položaju.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

"Potaknuti današnjom sjednicom Gradske skupštine Zagreba na kojoj se raspravljaju i odluke vezane uz usluge prikupljanja i gospodarenja otpadom, u ORaH-u izražavamo veliku zabrinutost zbog najave privatizacije komunalne usluge gospodarenja i odvoza otpada u Zagrebu te upozoravamo na mogućnost da se ovim planovima direktno pogoduje C.I.O.S. grupi.

Podsjećamo, inspekcija zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode je u listopadu ove godine zagrebačkom ZGOS-u koji upravlja zagrebačkim deponijem zabranila odlaganje svih vrsta otpada, osim miješanog komunalnog otpada, na odlagalište Prudinec-Jakuševec. Ova akcija Ministarstva nazvana Velika čistka osim deponija Prudinec-Jakuševec obuhvatila je u listopadu i deponije u Koprivnici, Zaprešiću, Pazinu i Trogiru. Nadzorom zagrebačkog deponija inspekcija je utvrdila da se na odlagalište osim miješanog komunalnog otpada odlaže i više od 20 vrsta ostalog otpada, između ostalih i glomaznog otpada. Iako je inspekcija objavila da su kriteriji kojima se vodila valjanost dozvola za gospodarenje otpadom, je li rad odlagališta usklađen s tim dozvolama i relevantnim pravilnicima, je li započela sanacija odlagališta te provjera udjela odloženog miješanog komunalnog i ostalih vrsta otpada, ostalo je nejasno zbog čega se akcija Velika čistka provodi baš na ovim odlagalištima, a ne na cijelom nizu drugih odlagališta od kojih su mnoga u daleko gorem stanju od spomenutih.
Nakon neuspjelih pokušaja Grada Zagreba da glomazni otpad zbrine na susjednim odlagalištima, u javnosti je obznanjeno da će posao gospodarenja glomaznim otpadom preuzeti C.I.O.S. grupa u čijem se sastavu nalazi cijeli niz tvrtki čiji je posao do sada najvećim dijelom bio vezan uz gospodarenje i obradu posebnih kategorija otpada, no iz preuzimanja tvrtki koje se bave gospodarenjem komunalnim otpadom postale su očite ambicije grupe da uđe i u poslove gospodarenja komunalnim otpadom. Ovo je rješenje, vidljivo je, potpuno prihvatljivo i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode koje je nakon entuzijastičnog početka drastično usporilo akciju Velika čistka, iako je od oko 300 odlagališta u Hrvatskoj do sada sanirano ili u procesu sanacije nekih stotinjak.
Naglašavamo da se deponij Prudinec-Jakuševec ubraja među stotinjak saniranih odlagališta, odnosno da postoji cijeli niz odlagališta na kojima je stanje daleko gore od onog na ovom deponiju. Zbog svega prethodno navedenog smatramo da postoji opravdana sumnja da se usklađenim operacijama resornog Ministarstva i Grada Zagreba na 'mala vrata' otvara put za ulazak C.I.O.S. grupe u poslove gospodarenja komunalnim otpadom u najvećem gradu Hrvatske. Sam vlasnik tvrtke gospodin Petar Pripuz javno je u intervjuu izrazio veliko zadovoljstvo suradnjom s resornim ministrom Mihaelom Zmajlovićem što začuđuje jer bi ministar trebao biti jako nezadovoljan netržišnim sustavom gospodarenja posebnim kategorijama otpada od kojeg C.I.O.S. grupa, zahvaljujući svojem gotovo monopolističkom položaju, već godinama jako dobro živi.

U sklopu C.I.O.S. grupe se, između ostalih, nalaze i CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. Zagreb, Unija-Zama d.o.o. Kutina, CIAL d.o.o. Sisak, CIOS CARGO d.o.o. Zagreb, Felis produkti d.o.o. Sisak, Metis d.d., Škrljevo, Kukuljanovo, DEPOS d.o.o. Sisak, Fratea d.o.o. Zagreb, FeLION REX d.o.o. Sisak, Sava Promet d.o.o. Sesvete, CIPLAS d.o.o. Varaždin, Patting d.o.o. Varaždin, Sava-Eko d.o.o. Sesvete, EKO FLOR PLUS d.o.o. Orasovje te T7 VIS d.o.o. Varaždin."