vox_feminae.jpgK-zona poziva autore/ce i kreativne timove, umjetnike/ce i umjetničke kolektive, redateljice i filmske ekipe, udruge, inicijative i pojedince koji u svojem radu promišljaju rodnu ravnopravnost da se prijave na natječaj za suradnju u okviru nadolazećeg 14. Vox Feminae Festivala te projekta ‘Strašne žene sve u 16’! Prijave za program primaju se zaključno sa 16. veljače.

Novost je ovogodišnjeg VFF-a da se seli s jesenskog na proljetni termin - održat će se u intervalu između 11. i 24. svibnja 2020. Vox Feminae promiče stvaralaštvo žena i problematizira pitanja roda kroz međunarodni filmski, umjetnički, prezentacijski i zabavni program. Poseban naglasak stavlja na stvaranje prostora za afirmaciju mladih autora i autorica te novih inicijativa koje inovativno i progresivno promišljaju teme rodne ravnopravnosti.

Potiču se različiti pristupi festivalskom programu: od stručnih izlaganja, umjetničkih radova i/ili intervencija, interdisciplinarnih i interaktivnih sadržaja do zabavnog programa. Natječaj je otvoren za sve vrste diskusijskih i prezentacijskih formata (tribine, radionice, teorijska izlaganja ili rasprave, ...) te umjetničkih područja, polja i grana (od izložbi, performansa ili prijedloga za vizualno rješenje). Prijavljeni sadržaj mora se poklapati s jednom od tema koje VFF tradicionalno obrađuje: egalitarizam, prava i status žena u društvu, ljudska prava i prava manjina, rodna ravnopravnost, LGBTIQ teme; ili svojim konceptom promišljati tradicionalne rodne uloge te nove teorijske, praktične i umjetničke poglede na rodna pitanja.

Uvjeti natječaja za program Vox Feminae Festivala:
● Na natječaj za program 14. Vox Feminae Festivala jedna osoba može prijaviti najviše jedan rad samostalno, uz jedan u suradnji ili kolektivu.
● Na natječaj se mogu prijaviti osobe s boravištem u Hrvatskoj, regiji ili EU.
● Preferiraju se radovi nastali od 2019.; te nove, premijerne produkcije i predstavljanja.
● Prijavnici je obavezno priložiti: opis predloženog programa i način realizacije, biografiju autora/ice, okviran troškovnik za realizaciju, kontakt podatke.

Prijave za program Vox Feminae festivala primaju se isključivo putem online formulara zaključno sa 16. veljače 2020. godine.

Sve/i zainteresirani putem e-adrese festival@voxfeminae.net mogu zatražiti dodatna pojašnjenja vezana za natječaj ili se raspitati o sudjelovanju u programu na drugi način.