prijava.jpgUred za udruge objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Cilj Poziva "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" je promicati doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice. Prijavitelji će moći svoje projektne prijedloge podnositi unutar dva roka: 10. prosinca 2019. i 11. ožujka 2019.

Specifični ciljevi Poziva su:
- povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija djece i mladih u području održivog razvoja;
- osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Za financiranje projekata u sklopu ovog natječaja raspoloživ je iznos od 31.500.000,00 kuna.

Više informacija ovdje.