Radove za sudjelovanje na ovoj međunarodnoj skupnoj izložbi potrebno je prijaviti najkasnije do 5. travnja.

Nakon prošlogodišnjeg međunarodnog izložbeno-istraživačkog projekta na temu političkog apsurda, potencijalni sudionici ovogodišnje izložbe trebali bi reagirati na fenomen sve češće ugroze sloboda i privatnosti pojedinca koji je nedavno kulminirao predlaganjem ACTA-e (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement), kao multilateralnog sporazuma kojim se predlažu međunarodni standardi za zaštitu intelektualnog vlasništva. Prema tome, samo neke od nedostataka demokratskog kredibiliteta eventualnim potpisivanjem ACTA-e su: stavljanje interesa vlasnika prava ispred prava na slobodu govora i privatnost, prepuštanje slobode nad kontrolom govora privatnim tvrtka, ometanje korištenja društvenog kulturnog nasljeđa ili kriminaliziranje velikog broja građana za beznačajne prijestupe. No inzistiranje nekolicine na propozicijama ACTA-e predstavlja tek mali dio više ili manje uspješnih pokušaja da se čovjeka u potpunosti razodjene - ukoliko se to već prethodno nije dogodilo! Stoga, svi oni koje navedena tema intrigira pozivaju se da promišljanjem materijaliziranom u mediju po izboru (fotografiji, videu, filmu, instalaciji, performansu, dokumentaciji performansa, akciji, urbanoj intervenciji, skulpturi, grafici, slici itd.) pruže svoj doprinos realizaciji ovogodišnjeg Prvomajskog inkubatora.

Pristigle radove selektirati će organizatori, ujedno i članovi Kulturno-umjetničkog laboratorija. Osim likovnjaka dobrodošli su i teoretičari koji bi o navedenom imali prilike progovoriti iz vlastitih perspektiva. Odabrana predavanja se honoriraju.

Izložba će se između 27. travnja i 11. svibnja 2012. održati u prostoru Galerije Decumanus, grad Krk, a biti će praćena katalogom.

Prvomajski inkubator prvi je put organiziran 1998., a nakon duže stanke iznova je aktiviran 2006. Izložbe društvene tematike objedinjene pod nazivom PI (ᴨ), Kulturno-umjetnički laboratorij organizira od 2010. Prva izložba pod nazivom 8+8+8/za grad predstavila je šesnaest radova trinaestero likovnjaka. Raspon medija u kojima su se odgovarajući na postavljeno pitanje okušali na izložbi okupljeni autori sezao je od videa, instalacije, grafičkog dizajna, digitalne fotografije i računalne grafike, preko tehnike fotoakvatinte, sve do nekolicine kiparskih eksperimenata. Iduće godine uslijedila je izložba pod nazivom Politički apsurd koja je pored domaćih otkrila i radove autora iz Crne Gore, Slovenije, Srbije, Nigerije, Kanade i Velike Britanije.

Prijavite se za sudjelovanje na izložbi putem sljedećih e-mail adresa:

Igor Gržetić / citezrg@yahoo.com ili Lena Franolić / lena@k-u-l.hr

Radove za sudjelovanje na ovoj međunarodnoj skupnoj izložbi potrebno je prijaviti najkasnije do 05. travnja 2012., a prijava mora sadržavati sljedeće:

● kontakt autora ili umjetničke grupe
● kratku biografiju autora ili umjetničke grupe
● podatke o radu koji se prijavljuje (naziv, godinu nastanka, koncept i medij)
● fotografiju rada koji se prijavljuje.

Svaki autor ili umjetnička grupa može prijaviti najviše dva rada, a ukoliko se radi o filmu ili videu oni moraju biti dovoljno kvalitetni za javnu projekciju.