lgbt_flag_copy44349.jpgNastavnice i nastavnice, studentice i studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu pokreću inicijativu za osnivanje nove studentske udruge naziva ZA-PRAVO LGBTIQ OSOBA (kraće: ZA-Pravo). Ukoliko ste student ili studentica nekog od studijskih smjerova na Pravnom fakultetu ili nekadašnji student ili studentica, iz inicijative pozivaju da im se javite ako ste zainteresirani sudjelovati u osnivanju i radu udruge.

Javiti se možete na: za.pravo.lgbtiq.osoba@gmail.com.

ZA-Pravo želi okupljati nastavnike/ce i studente/ice Pravnog fakulteta u Zagrebu kako bi zajedno stvarali sigurno, podržavajuće i otvoreno okruženje za sve osobe koje studiraju na Pravnom fakultetu u Zagrebu bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Inicijativa je inspiraciju našla u studentskim i učeničkim udrugama u Sjedinjenim Američkim Državama pod nazivom Gay-Straight Alijansa, koje nude sigurno i poticajno okruženje za lezbijske, gej, biseksualne, transrodne, inerspolne i queer (LGBTIQ) studente i studentice, one koji propituju svoj identitet, kao i za studente i studentice koje imaju LGBTIQ prijatelje/ice, LGBTIQ članove ili članice obitelji ili one koji podržavaju prava LGBTIQ osoba.

Unatoč postojanju nacionalnih i međunarodnih pravnih mehanizama koji jamče jednakost i zaštitu od diskriminacije, socijalna distanca prema LGBTIQ osobama iznimno je velika, a osobito među mladim ljudima, a studenti/ce Pravnog fakulteta nisu u tome iznimka.

Smatramo da je udruga ovog profila bitna za studentsku populaciju Pravnog fakulteta i zato što će se mnogi/e od sadašnjih studenata/ica u budućnosti svojim profesionalnim djelovanjem doprinositi jačanju pravnih i političkih okvira za zaštitu temeljnih prava LGBTIQ osoba, ali i svojim djelovanjem u području prava osnaživati ostvarenje ljudskih prava i doprinositi suzbijanju diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili rodnog izražavanja.

ZA-Pravo je udruga kojoj je cilj stvoriti sigurno, podržavajuće i otvoreno okruženje za nastavnike_ce i studente_ice Pravnog fakulteta u Zagrebu bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet i rodno izražavanje. Ove ciljeve udruga nastoji ostvariti putem tjednih sastanaka, organiziranja konferencija, okruglih stolova, gostujućih predavanja, edukacija i kampanja.

ZA-Pravo će nastojati učiniti studentsko okružje osobama iz društveno ranjivih skupina sigurnijim i podržavajućim tako što će osiguravati podršku, educirati sve o problemima LGBTIQ osoba i njihovim pravima, a uključivanjem osoba iz LGBTIQ zajednice u studentske i javne debate podizat će svijest o temama važnim za ostvarivanje jednakosti, nediskriminacije i prihvaćanja različitosti među studentima i studenticama i u širem društvu.

Zagreb Pride se pridružuje pozivu inicijative Za-Pravo s kojom će graditi sestrinski odnos i trajnu suradnju.