zgrada_minkulture_1.jpgMinistarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu. Prijave se podnose u razdoblju od 4. rujna do 4. listopada.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:

- redovne djelatnosti udruga u kulturi

- dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti

- glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti

- kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)

- vizualnih umjetnosti

- inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi

- monografija iz područja kulture i umjetnosti

- knjižnične djelatnosti

- potpore izdavanju knjiga

- izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija

- književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga

- književnih programa u knjižarama

- muzejske djelatnosti

- zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine

- zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine

- zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

- zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara

- zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

- digitalizacije kulturne baštine

- međunarodne kulturne suradnje

- izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

Više