radionica_kolektor.jpgZelena akcija će 24. i 25. studenog održati radionicu samogradnje solarnih kolektora. Polaznici i polaznice će na radionici moći naučiti kako uz minimalne troškove mogu sami izraditi kolektor za solarnu pripremu potrošne tople vode. Radionica je besplatna, a prijaviti se mogu svi, bez obrira na dob, rodni identitet, rasu, etničku ili nacionalnu pripadnost, seksualnost, religiju, invaliditet, itd. Selekcija polaznica i polaznika će se vršiti na temelju motivacijskog pisma, a rok za prijavu je 19. studenog.

Sudionici i sudionice će na radionici naučiti kako sami mogu napraviti kolektor za solarnu pripremu tople vode (radi se o pločastom kolektoru koji služi za grijanje vode, a ne o onom koji proizvodi električnu energiju). Iako su za izgradnju kompletnog sustava za solarnu pripremu tople vode (takvog koji se može komotno priključiti na kućnu slavinu) potrebni još neki elementi, izradom solarnih kolektora u samogradnji moguće je ostvariti vrlo velike uštede. Kolektore koji su predmet ove radionice moguće je napraviti uz pomoć relativno lako dostupnih alata, a za njihovu samogradnju nije potrebno posjedovati nikakve posebne tehničke vještine.

Radionica je dvodnevna. Održat će se u petak (24. studenog) od 16 i 30 do 22 sata i subotu (25. studenog ) od 10 do 18 sati u prostorijama Zelene akcije (Frankopanska 1, Zagreb).

Za sudjelovanje na radionici potrebno je ispuniti elektronski upitnik kojeg možete pronaći OVDJE. Ispunjeni upitnik treba podnijeti najkasnije do 19. studenog u ponoć.

Na radionici može sudjelovati najviše 20 osoba. Ako ih se prijavi više, selekciju ćemo vršiti na temelju motivacijskog dijela upitnika, kao i na temelju procjene o Vašoj mogućnosti da znanje stečeno na radionici prenosite dalje.

Za sva dodatna pitanja, možete se obratiti na e-mail adresu: eugen@zelena-akcija.hr ili na broj 099 314 9694.