Foto: Tanja KanazirFoto: Tanja KanazirInicijativa Građani/ke svom gradu objavljuje Poziv za produkciju umjetničkih radova koji će se pod temom Nevidljive prepreke – vidljivi pomaci ostvariti u suradnji sa zajednicom na području centra Sušaka u Rijeci. Odabrani radovi će biti izvedeni u periodu od 4. do 11. mjeseca 2018., a zajednički će biti predstavljeni u studenom, u sklopu druge edicije festivala Misliti zajednicu. Poziv je otvoren do 20. ožujka.

Građanke svom gradu (GSG) naziv je nove riječke inicijative u čijem razvoju sudjeluju brojni akteri i akterke s riječke kulturno-umjetničke scene, koja kroz svoje djelovanje i kroz pokrenute programe propituje ideju zajedništva i participacije. Otjelovljenje te ideje je i sama lokacija na kojoj se inicijativa nalazi, Križanićeva ulica na Sušaku, na svom početku i kraju obilježena spomen pločom Građani svom gradu / Rijeka 1983. Ploča govori o dobrovoljnom angažmanu građana i građanki u izgradnji zajedničkog dobra, a njena poruka postaje vodilja inicijative.

Tema natječaja Nevidljive prepreke – vidljivi pomaci otvara se tek kao poticaj za moguće interpretacije/intervencije/akcije na relaciji: vidljivo-nevidljivo, privatno-javno, centar-periferija itd. GSG poziva autorice, autore i umjetničke kolektive da predlože rad koji će se odvijati u bliskoj suradnji s nekom od sušačkih "zajednica", bila to jedna od najvidljivijih zajednica poput mladih na Kontu ili neke puno skrivenije zajednice koje se svojevoljno ili prisilno izmiču pogledu javnosti.

Očekuju se oni prijedlozi koji su ili dobro upoznati s lokalnim kontekstom ili predlagače/ice koji/e u svom dosadašnjem radu imaju veliko iskustvo rada sa zajednicama te to iskustvo žele i mogu prenijeti na lokalitet Sušaka.

Napomene za predlagatelje/ice:

  1. Poziv se upućuje pojedincima i kolektivima koji djeluju u širem području umjetnosti i kulture, dok se potiču prijave predlagatelja/ica koji mogu direktno komunicirati sa zajednicom bez potrebe za prevođenjem.
  2. Na natječaj se može prijaviti jedan prijedlog za produkciju novog rada u bilo kojem mediju.
  3. Prijavnicu za natječaj možete preuzeti OVDJE.
  4. Osim ispunjene prijavnice koja uključuje podatke o predlagateljici/predlagatelju/kolektivu, predloženom radu, vremenskom okviru i troškovniku za realizaciju projekta, poželjna je dodatna dokumentacija (skica, foto i video zapis itd.) koja može omogućiti uvid u predloženi rad.
  5. Autorski honorar po projektu iznosi 3.500,00 kn.
  6. Produkcija projekta može iznositi do 7.000,00 kn, dok će radna grupa za razmatranje prijava u iznimnom slučaju odabrati rad za čiju je produkciju potrebno više sredstava[1]
  7. GSG pokriva troškove puta i smještaja autora/ice, osigurava radni prostor, tehničku i produkcijsku podršku.
  8. Za potrebe istraživanja/pripreme moguća je rezidencija u Rijeci u prethodno dogovorenim terminima u trajanju do dva tjedna.  
  9. Prijave se šalju elektroničkim putem na adresu info@gsg.hr s naznakom 'Za javni poziv'.
  10. Za sva dodatna pitanja vezana uz prijavu pišite na info@gsg.hr s naznakom 'Javni poziv – upit'.

Kriteriji za odabir radova:

Uključivanje neke zajednice sa Sušaka
Uvažavanje lokalnih specifičnosti
Relevantnost u odnosu na temu natječaja
Relevantnost za lokalnu zajednicu
Naglasak na procesu s nekim oblikom javne prezentacije
Potencijal za kontinuitet nakon realizacije rada

Prijave će razmatrati peteročlana radna grupa: Selma Banich (umjetnica), Dragan Protić(grupa Škart), Jolanda Todorović (povjesničarka umjetnosti i koordinatorica projekta Kortil uživo), Iva Kovač (umjetnica i koordinatorica GSG-a), Milijana Babić (umjetnica i koordinatorica GSG-a).

Odluka o odabranim prijedlozima bit će donesena do 10. travnja, a predlagateljice/ predlagatelji će biti osobno kontaktirani putem e-maila.