udruga_roda_copy41804.jpgZa potrebe Erasmus projekta 3P+ Positive Pregnancy, Birth and Postpartum, udruga Roda poziva na dostavu ponuda za izradu ilustracija za opremu knjige o trudnoći i porodu. Knjiga je namijenjena trudnicama, posebno onima koje su trudne prvi put, a pisat će se na engleskom jeziku te prevesti na hrvatski, slovenski i češki jezik. Prijave do 28. veljače.

Knjiga će se tiskati u jednoj boji ili dvije boje, formata A5, na 200 stranica, a svrha ilustracija će biti da dopune ideje prezentirane u tekstu. Neke primjere stila možete pronaći ovdje.

Predmet poziva: 

 • jedna zahtjevnija ilustracija za naslovnicu u boji i dizajn naslovnice, veličina A5
 • okvirno 20 ilustracija u jednoj ili dvije boje, veličine A5; moguće je odstupanje u broju ilustracija za +/- tri ilustracije
 • izrada okvirno 5 vinjeta za potrebe prijeloma (A5 ili manji format)
 • unos prijevoda na ilustracije koje sadržavaju tekst (prijevod osiguravaju projektni partneri i nisu odgovornost ponuditelja) na hrvatski, češki i slovenski jezik
 • digitalizacija ilustracija u formatu primjerenom za prijelom odnosno tisak

Dodatno, neobavezno:

 • usluga prijeloma knjige na sva 4 jezika (digitalna inačica (e-pub / PDF) i priprema za tisak), ako ponuditelj može isporučiti i ovu uslugu. Ovaj dio ponude neće biti obvezujući ukoliko se naručiteljica odluči za ponuditelja.

Napomene: 

Za izradu koncepta bit će potrebno naći se s timom autorica dva do tri puta tijekom izrade knjige (od travnja do prosinca 2018.). Ugovorom s odabranom autoricom/autorom uredit će se pravo udruge Roda na objavu ilustracija i u druge svrhe povezane s ciljevima projekta, kao što su objave na društvenim mrežama i u medijima, tisak na promo-materijalima i drugo.

Rokovi za dostavu ilustracija: 

 • prvi sastanak s voditeljicom projekta: travanj 2018.
 • prve skice (2-3 reprezentativne) i sastanak s projektnim timom: lipanj 2018.
 • dorade i gotove ilustracije (engleski + prijevodi) isporučene najkasnije do 15. prosinca 2018.

Rok za dostavu ponude: 

 • ponuda se mora dostaviti putem elektroničke pošte na adresu daniela@roda.hr najkasnije do 28. veljače 2018. u 16 sati;
 • ponuda mora sadržavati ukupni iznos troška za naručitelja (uključen PDV ili svi doprinosi, prirezi i porezi) i način isplate (virman, autorski ugovor i sl.) te dinamiku isplate sredstava;
 • ponuda mora sadržavati primjere ranijih radova ili poveznice na reference.

Kriterij za odabir: 

 • ponuda se uklapa u budžet projekta
 • ponuditelj je dokazao iskustvo prilaganjem referenci i mape
 • likovni senzibilitet ponuditelja poklapa se s vizijom autorica knjige

Za sva pitanja možete se javiti na telefon 098 962 1799 ili na daniela@roda.hr.