Foto: I.P.Foto: I.P.Novo istraživanje provodeno na uzorku od dvije tisuće američkih kućanstava potvrđuje kako mlađe generacije mogu biti i jesu pokretač promjena. Iako se očekuje da roditelji svoju djecu uče da poštuju Zemlju, rezultati ankete pokazali su da 76% roditelja zapravo osjeća da je njihovo dijete ono koje zagovara ekološke, zelene promjene u njihovom domu.

Bez obzira na to koliko ispitanici smatraju da žive u skladu s ekološki prihvatljivim principima, rezultati istraživanja su pokazali i da 77 posto ispitanika želi živjeti još "zelenije". Za mnoge je upravo imanje djece (41 posto ispitanika) izvor želje da žive održivije i promišljajući o kapacitetima Zemlje.

Osamdeset i osam posto ispitanika vjeruje da je iduće generacije važno educirati o klimatskim promjenama i drugačijem, ekološki prihvatljivom načinu življenja.

A većina njih uči upravo od mlađih generacija - 76 posto ispitanika koji su roditelji o klimatskim promjenama i odgovornijem, eko-kućanstvu uče upravo zahvaljujući zagovaračkim naporima svoje djece.

<
Vezane vijesti