Ilustracija: SHŽIlustracija: SHŽSindikat hrvatskih željezničara obratio se Vladi i premijeru otvorenim pismom: "Do podjele HŽ Hrvatskih željeznica najprije na četiri društva, izdvajanja brojnih kćerinskih društava, dakle dok su Hrvatske željeznice bile jedinstvena tvrtka, otkazivanje vlakova nije se događalo. Kad bi radi loših vremenskih prilika svi vidovi prometa bili zaustavljeni, funkcionirala je jedino željeznica."

Poštovani predsjedniče Vlade RH Plenkoviću,

Nastupom otežanih vremenskih uvjeta prouzročenim niskim temperaturama i sniježnim oborinama, svjedočimo otkazivanju brojnih vlakova, ostajanju vlakova u sniježnim zapusima i sramoćenju željeznice radi nesposobnosti da organizira snijegoborbu.

Stanje je uistinu loše, no ne mora biti takvo. Do podjele HŽ Hrvatskih željeznica najprije na četiri društva, izdvajanja brojnih kćerinskih društava, dakle dok su Hrvatske željeznice bile jedinstvena tvrtka, otkazivanje vlakova nije se događalo. Kad bi, radi loših vremenskih prilika, svi vidovi prometa bili zaustavljeni, funkcionirala je jedino željeznica.

Dva su razloga današnjeg, sramotnog stanja:

  1. Podjela HŽ Hrvatskih željeznica dovela je do razbijanja organizacijskog i tehnološkog jedinstva, a zauzvrat nije polučila niti jedan pozitivni rezultat. Podijeljene tvrtke okrenute su svaka sebi i vlastitom poslovnom rezultatu, dok je zajednički rezultat i interes sviju, posve zanemaren. Na taj način čini se nemjerljiva šteta državi kao vlasniku, ali i putnicima i korisnicima usluga prijevoza robe.
  2. Najprije zbog rata, zatim radi pretjerane cestogradnje i nastavno ekonomske krize, država ne ispunjava obveze redovnog i investicijskog održavanja, obnove i modernizacije željezničke infrastrukture. Radi toga danas na 2000 km (od ukupno 2700 km željezničke mreže RH) zaostaje kapitalni remont, smanjene su brzine i osovinski pritisak, kolodvorski kolosjeci i skretnice su u stanju u kojem ugrožavaju sigurno odvijanje željezničkog prometa, na željezničko-cestovnim prijelazima bez branika i polubranika, godišnje stradaju deseci građana. Takvo stanje infrastrukture negativno utječe na poslovne rezultate kako prijevoznika, tako i upravitelja infrastrukture, što rezultira kontinuiranim otpuštanjima. Međutim, prekomjernim smanjenjem broja radnika smanjuje se i sposobnost reagiranja u ovakvim izvanrednim situacijama, što ponovno dovodi do smanjenja ugleda i prihoda.

Iz navedenog razvidno je kako su podjela HŽ Hrvatskih željeznica i neizvršavanje obveze države da održava kapacitete željezničke infrastrukture, doveli do stanja koje se može opisati kao spirala propadanja.

Podjela HŽ Hrvatskih željeznica i neizvršavanje obveze države da održava kapacitete željezničke infrastrukture, doveli do stanja koje se može opisati kao spirala propadanja.

Sve navedeno Vama i Vašim prethodnicima pisali smo već mnogo puta, ali nažalost bez rezultata. Vaša Vlada željeznicu je ponovno stavila na margine. Nacionalni program željezničke infrastrukture, koji je obvezujući akt donesen od strane Hrvatskog sabora, ignorirate i provodite tek sporadično. Niste u stanju blagovremeno imenovati niti uprave i nadzorne odbore željezničkih tvrtki.

Spiralu propadanja željeznice još uvijek je moguće zaustaviti, ali ne bez angažmana Vlade Republike Hrvatske. Potrebno je otkloniti razloge koji su do propadanja doveli:

  1. Po uzoru na nama veličinom slične, mnogo uspješnije Slovenske željeznice, potrebno je utemeljiti HŽ Hrvatske željeznice kao koncern kojeg bi činili HŽ Putnički prijevoz, HŽ Cargo, HŽ Infrastruktura, Tehnički servisi za željeznička vozila, Održavanje vagona, RŽV Čakovec, RPV Slavonski Brod, AGIT, Pružne građevine i eventualno TŽV Gredelj. Obzirom na presudu kojom je dano pravo Njemačkim i Austrijskim željeznicama da mogu biti organizirane kao Holding, više nema pravnih prepreka za takvu organizaciju.
  2. Potrebno je izraditi dugoročni plan intenzivne obnove i modernizacije željezničke infrastrukture, lučkih kapaciteta i logističkih centara, koji bi se, osim nedovoljnih sredstava EU, financirao i povoljnim kreditnim sredstvima Svjetske banke, EBRD, EIB itd. Također, u proračunu RH potrebno je osigurati dostatna sredstva za redovno održavanje željezničke infrastrukture (tekuće održavanje).

Moramo naglasiti da bi Hrvatske željeznice sa planski izgrađenim i obnovljenim prugama, logističkim centrima i lučkim terminalima, umjesto gubitaka, mogle ostvarivati veliku dobit. Da je tome tako, vidljivo je iz neprestanog interesa kineskih investitora, koji ne bi nudili veliki novac za najrazličitije oblike ulaganja u željeznice, kad bi mislili da će ga izgubiti.

Gospodine predsjedniče Vlade Plenkoviću, vratite željeznicu s margina na koje ste je stavili, na mjesto koje, kao kralježnica integriranog prijevoza u cijeloj Europskoj uniji, zaslužuje i u našoj zemlji.

S poštovanjem,

                                                                              Ivan Forgač dipl. ing. 

                                                                                     Predsjednik

Ključne riječi: željeznice, Hrvatske željeznice
<
Vezane vijesti