Foto: Prijatelji životinjaFoto: Prijatelji životinjaRiblja industrija u brojkama najokrutnija je po broju jedinki ubijenih svake godine, a u Hrvatskoj je 2016. godine ulovljeno i uzgojeno 85 028 tona ribe. U svijetu je čak 90 posto velikih ribljih populacija istrijebljeno u posljednjih 50 godina. Kako bi omogućili ribama da ih se čuje i vidi i izvan morskih dubina, Prijatelji životinja postavit će 30 plakata u petnaestak hrvatskih gradova. Plakati pozivaju na smanjenje konzumacije ribe. Mi bez riba možemo, ali mora i oceani ne, poručuju Prijatelji životinja.

Postavljanjem jumbo plakata, kampanja udruge Prijatelji životinja pod nazivom Poštujmo naše more, ulazi u svoju treću fazu. Prijatelji životinja već su u sklopu kampanje poslali priobalnim gradovima i općinama besplatne pripreme za edukativne natpisne ploče o zabrani pecanja na plažama, a trgovačkim lancima apel da u svojim trgovinama ne prodaju žive ribe i rakove za ljudsku prehranu.Smanjenje ribarenja i promjene u prehrambenim navikama nužni su da se opustošeni životinjski i biljni svijet počinje oporavljati u Jadranu i ostalim morima i oceanima svijeta

Sve naše vodene mase su pred izumiranjem. Tome svjedoči i sve veći broj zaštićenih vrsta u Jadranu u koje spadaju: sve morske kornjače, svi morski sisavci, školjkaš plemenita periska, puževi prugasta mitra i tritonova truba, prstaci, konjić dugokljunić, trp, da spomenemo samo neke. Od riba su kritično ugrožene, ugrožene ili osjetljive: raža volina, ćepa, obrvan, kirnja, jesetra tuponoska, žutuga, raža klinka, drozd, cipal glavaš i pagar, a broj ugroženih vrsta i dalje je u porastu.

"Ribe nisu potrošna roba, stvari ili predmeti. Ribe su živa bića koja osjećaju bol kao i ostale životinje, a u toj sposobnosti osjećanja boli znanstvenici ih izjednačavaju sa psima i mačkama. Njihova jedina 'krivnja' jest što se ne glasaju i ne vrište. Ribe jasno pokazuju želju za preživljavanjem. Smanjenje ribarenja i promjene u prehrambenim navikama nužni su da se opustošeni životinjski i biljni svijet počinje oporavljati u Jadranu i ostalim morima i oceanima svijeta", zaključuju Prijatelji životinja.

<
Vezane vijesti