unnamed_14.jpgJavni seminar o Spomen-parku Šubićevac održat će se u subotu 18. svibnja, od 10 do 19 sati, u Muzeju pobjede u Šibeniku (Fra Nikole Ružića 1). Jednodnevni događaj uključuje javna predavanja vodećih stručnjaka za memorijalnu i modernističku baštinu, projekciju dokumentarnog filma o Zdenku Kolaciju kao jednom od autora originalnog projekta te izlaganja nagrađivanih domaćih arhitekata, krajobraznih arhitekta i dizajnera, koji su kroz svoju dosadašnju praksu pokazali izniman senzibilitet prema revitalizaciji memorijalne baštine.

Inicijativa za obnovu Spomen-parka Šubićevac, koju je početkom 2019. godine pokrenuo Muzej pobjede u Šibeniku (UABA Šibenik), naišla je na promptnu podršku lokalne zajednice i potakla interes vodećih znanstveno-istraživačkih i strukovnih organizacija u Hrvatskoj za (re)valorizacijom ovog javnog prostora višestruke – društvene, memorijalne, arhitektonske, urbanističke i krajobrazne – vrijednosti te još jednom ukazalo na nužnost interdisciplinarnog pristupa mogućim putevima njegove obnove.

Zaštićeno kao spomenik kulture 1969. godine i upisano u registar Kulturnih dobara RH, ovo iznimno mjesto sjećanja artikulirano je kao javna parkovna površina u razdoblju od 1962. do 1981. godine prema inovativnom konceptu ing. arh. Zdenka Kolacija i akademskog kipara Koste Angeli Radovanija. Hvalevrijedna inicijativa obnove i revitalizacije obvezuje struku i javnost na dijalog s lokalnim dionicima baštine te davanje doprinosa osmišljavanju adekvatnog odnosa prema memorijalnom nasljeđu i modernističkoj baštini, otvarajući pritom pitanja njegove sanacije, suvremene kontekstualizacije i nadogradnje novim sadržajima.

Popodnevni dio programa predviđen je za obilazak spomen-parka uz vodstvo inicijatora obnove te za interdisciplinarnu radionicu koja za cilj ima osmišljavanje mogućih scenarija korištenja prostora i davanjem okvirnih smjernica za njegovu obnovu.

PROGRAM

10:00 – 13:00
Geneza prostora – Javni seminar

Tamara Bjazic Klarin, IPU
Baština izvan fokusa – Moderna arhitektura grada Šibenika

Sanja Horvatinčić, IPU
Znakovita praznina – Spomen-park Šubićevac u kontekstu poslijeratne spomeničke produkcije i suvremene krize memorijalne baštine

11:00 – 11:45
Projekcija dokumentarnog filma
Srdačno vaši – Zdenko Kolacio
Redatelj: Ivan Hetrich, HRT, 1986., 42 min

11:45 – 12:00 Pauza

Mate Rupić
Krajobrazna arhitektura i koncept otvorenog memorijalnog parka

Damir Gamulin i Antun Sevšek
Lipa pamti / Lipa živi – Projekt obnove memorijalnog centra „Lipa pamti“

13:00 – 14:00
Obilazak parka
Vodstvo: Zoran Restović, UABA Šibenik

15:00 – 18:00
Putevi obnove – Interdisciplinarna radionica