starfilmfest.jpgPrijave na natječaj se mogu podnijeti do 5. veljače 2021. godine.

U svrhu koordinacije volontera na Star Film Festu na natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani (m/ž) koji ispunjavaju uvjete:

- dob od navršenih 18 godina do navršenih 30 godina

- izražene organizacijske i komunikacijske vještine 

Natječaj nema posebnih uvjeta koji zahtijevaju poznavanje određenih stručnih vještina. Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati su u prijavi dužni navesti:

- osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa)

Kandidati su u prijavi dužni priložiti:

- životopis

- motivacijsko pismo

Prijave na natječaj se mogu podnijeti od 21. prosinca 2020. godine do 5. veljače 2021. godine. Prijave koje će biti dostavljene nakon 12:00 sati 5. veljače 2021. godine neće biti razmatrane.

Prijave se podnose putem e-maila na adresu production@sfilmfest.com uz obaveznu naznaku i naslov e-mail poruke  "Natječaj za koordinatora volontera SFF“.

Nepotpune prijave neće biti razmotrene, a kandidati koju su ušli u uži izbor će biti pravodobno obaviješteni o prolasku. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.