kajzerica4.jpgViše stotina javnih osoba i organizacija, uključujući Zelenu akciju i Udruženje hrvatskih arhitekata, brojne ugledne stručnjake poput Snješke Knežević i Tihomira Jukića te niz javnih osoba kao što su Davorin Bogović i Janica Kostelić, podržalo je inicijativu za park na Kajzerici.

Inicijativa traži da se jedina preostala slobodna zelena površina na Kajzerici, ona u Bencekovićevoj ulici, pretvori u javni park. Naime, Kajzerica ima više od pet tisuća stanovnika i nijedan javni park. 

Livada za koju se traži da se pretovori u javni park idealno je locirana u središnjem dijelu najgušće naseljenog dijela Kajzerice i već je dijelom u javnom vlasništvu. Za crkvu koja se odnedavno spominjala na toj lokaciji, predlaže se bolja lokacija i to u Dolinarovoj ulici pored škole i budućeg doma zdravlja tj. u fizičkom centru Kajzerice.

Janica Kostelić podržala je inicijativu Janica Kostelić podržala je inicijativu

Inicijativu Park za Kajzericu pokrenulo je pet organizacija civilnog društva: ZaKaj? Za Kajzericu!, 1POSTOZAGRAD, Parkticipacija, projekt Ars Publicae i Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata. Park za Kajzericu nije samo incijativa za javni park tamo gdje takav sadržaj nedostaje, već je i zahtjev za odgovornim upravljanjem gradom.

Aktualna inicijativa trenutno je najveća i najaktivnija inicijativa za javni prostor u Zagrebu.

Sve podrške možete vidjeti ovdje.

Ključne riječi: park, javni prostor
<
Vezane vijesti