piki.jpgPredavanje se održava 27. ožujka u 18 sati, u Radničkom domu (Trg kralja Petra Krešimira IV, broj 2). Tematizirati će situaciju na tržištu rada u Njemačkoj, sve veću prekarizaciju poslova i nesigurnih oblika rada, osvrnut će se na uloga javnih politika u utjecanju i reguliranju tržišta rada i radnog zakonodavstva. Predavanje će održati Sandra Kasunić.

Sandra Kasunić rođena je u Njemačkoj gdje je završila preddiplomski studiji Socijalnog rada (2013. – 2017.). U sklopu preddiplomskog studija odradila je petomjesečnu praksu u Centru za mirovne studije u Zagrebu (2015.) te je tri mjeseca stažirala u zakladi Frierich Ebert u Beogradu (2017.) gdje je radila na temama demokratizacije društva i sindikata.

Bila je dugogodišnja aktivistkinja njemačkog sindikata uslužnih djelatnosti ver.di, Sekcije mladih u Münchenu gdje se posebice bavila društveno-političkim temama poput antirasizma, antifašizma, migracija i izbjeglištva te je facilitirala i provodila edukacije na temu radničkih prava. Uz to, trenutno je studentica (europskog) diplomskog studija ljudskih prava i demokratizaciji čiji je nositelj Europski međusveučilišni centar za ljudska prava (EIUC) u suradnji s Pravnim fakultetom u Zagrebu. Trenutno živi u Zagrebu gdje piše diplomski na temu mirne integracije.