Foto: WikimediaFoto: WikimediaUdruga Franak poslala je 15. srpnja prijavu Europskoj komisiji kojom upozorava na nečinjenje Komisije u vezi s prijavom Udruge Franak iz lipnja 2015. godine. Prijavom iz 2015. godine traženo je da se utvrdi nepoštivanje EU prava kod donošenja kolektivne sudske presude u slučaju Franak. Franak ističe kako Vrhovni sud tada nije tražio odgovor na prethodno pitanje o slučaju Franak, a presuda nije bila u skladu s Direktivom 93/13 EU-a te s judikaturom Europskoga suda pravde u sličnim privatnim sudskim procesima.

Novom prijavom se detaljno obrazlažu činjenice u vezi s konverzijom CHF kredita te se dokazuje da nema razloga za sudsko postupanje Upozorava se na neprikladnost pokretanja bilo kakvih aktivnosti EK-a prema Vladi RH prije nego što se riješe sudski procesiprotiv Republike Hrvatske. Tako se u prijavi iznosi proporcionalnost davanja banaka, države i dužnika u konverziji CHF kredita te se ukazuje na činjenicu da banke nemaju nikakav trošak konverzije, već imaju velike koristi koje će se pokazati u sljedećih nekoliko godina, a neke su vidljive već i sada.

Upozorava se na neprikladnost pokretanja bilo kakvih aktivnosti EK-a prema Vladi RH prije nego što se riješe sudski procesi i prethodni procesi koji su u tijeku.

Prijava će biti poslana na znanje i Vladi RH radi pomoći u rješavanju spora s Europskom komisijom, a poslana je i požurnica Ministarstvu financija kojom se traži očitovanje o učincima konverzije.

<
Vezane vijesti