vlada_hr.wikipedia_copy97845.jpgUred za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raspisuje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, za 1 savjetnika u Vladi i Vladinom uredu i 1 stručnog suradnika. Rok za prijave je osam dana od objave natječaja (od 26. lipnja).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr.
 
Oglas je na web stranici Ministarstva uprave objavljen 26. lipnja 2017. godine.
 
Prijave se podnose neposredno na adresu: Trg svetog Marka 2, 10000 Zagreb ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb, s naznakom "za Oglas za radno mjesto –savjetnik/ca u Vladi i Vladinom uredu", odnosno s naznakom "za Oglas za radno mjesto – stručni/a suradnik/ca".
 
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljena najmanje 5 dana prije njegovog održavanja, na web stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.