ured_za_udruge_logo.pngU ime obitelji zahtijevala je poništavanje rezultata glasovanja i ponavljanje izbora članova Savjeta za razvoj civilnoga društva. Odgovor UZUVRH-a objavljujemo u cijelosti:

"Poštovani,

u vezi s Vašim pismom od 29. srpnja 2016. godine kojim od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske zahtijevate poništavanje rezultata glasovanja i ponavljanje izbora članova Savjeta za razvoj civilnoga društva (u nastavku teksta: Savjet) u potpunosti odbacujemo sve prigovore budući da je izbor članova Savjeta u cijelosti proveden sukladno demokratskim standardima i postupku koji je propisan člankom 23. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Svoj zahtjev temeljite na mišljenju da je za članove Savjeta glasovao premali broj udruga u odnosu na broj (aktivnih) udruga u Registru udruga Sukladno Poslovniku Savjeta Ured za udruge je imao obvezu na svojim internetskim stranicama i putem sredstava javnog priopćavanja objaviti poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i njihove zamjenike u Savjetu, s opisom načina kandidiranja i izbora te rokovimazato što udruge nisu bile informirane o postupku glasovanja za članove Savjeta i za to smatrate odgovornim Ured za udruge, jer po Vašem mišljenju nije dovoljno da Ured za udruge informira udruge putem mrežne stranice i e-biltena, nego da je obvezan sve informacije registriranim udrugama i organizacijama civilnoga društva diseminirati putem dopisa poslanih poštom.

Ured za udruge u postupku isticanja kandidata i glasovanja za članove Savjeta nije učinio nikakav propust. Sukladno Poslovniku Savjeta Ured za udruge je imao obvezu na svojim internetskim stranicama i putem sredstava javnog priopćavanja objaviti poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i njihove zamjenike u Savjetu, s opisom načina kandidiranja i izbora te rokovima. Također, Ured za udruge imao je obvezu na svojim internetskim stranicama objaviti sve važeće kandidature s pozivom udrugama da daju svoj glas jednom kandidatu i njegovom zamjeniku istaknutom u području njihova djelovanja, uz objavu nevažećih nominacija. Dakle, Ured za udruge nipošto nije imao obvezu informirati direktno, slanjem dopisa (poštom ili e-poštom) sve udruge u Republici Hrvatskoj o tome da se provodi izbor članova Savjeta ili pak o tome da se provodi glasovanje o istaknutim kandidatima za članove Savjeta, kao što to nije dužan činiti o bilo kojem drugom pitanju iz nadležnosti Ureda za udruge.

Obavijest o provođenju izbora članova Savjeta za razvoj civilnog društva, odnosno javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i Neosnovana je i primjedba da bi Ured za udruge trebao omogućiti svim organizacijama civilnog društva da ističu kandidate, a ne samo udrugamadugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u Savjetu objavljen je na mrežnim stranicama Ureda za udruge 5. svibnja 2016. godine te u dnevnim novinama. Također, Javni poziv na glasovanje za kandidate za članove i zamjenike članova Savjeta objavljen je na mrežnim stranicama Ureda za udruge 20. lipnja 2016. godine. Konačno, rezultati glasovanja javno su objavljeni na mrežnim stranicama Ureda za udruge 15. srpnja 2016. godine. Dodatno, ove su informacije diseminirane putem elektroničkog biltena Ureda, koji na svoj zahtjev prima oko 2.300 primatelja u Republici Hrvatskoj. Dakle, Ured za udruge je u tom dijelu u potpunosti ispunio svoje obaveze sukladno Poslovniku Savjeta.

Također, neosnovana je i primjedba da bi Ured za udruge trebao omogućiti svim organizacijama civilnog društva da ističu kandidate, a ne samo Nigdje nije propisano kolika je potrebna izlaznost, odnosno odaziv udruga (i drugih organizacija civilnoga društva) na isticanje kandidata odnosno na glasovanje o kandidatima, a da bi izbor članova Savjeta bio važećiudrugama, budući da je u Javnom pozivu za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta jasno navedeno da se on odnosi na udruge i druge organizacije civilnog društva.  

Isto tako, nigdje nije propisano kolika je potrebna izlaznost, odnosno odaziv udruga (i drugih organizacija civilnoga društva) na isticanje kandidata odnosno na glasovanje o kandidatima, a da bi izbor članova Savjeta bio važeći. Budući da je uključivanje u rad savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske dobrovoljno i temelji se isključivo na interesu koji određena udruga ili organizacija civilnoga društva, odnosno njezin predstavnik/ca ima za sudjelovanje u tom tijelu te o iskazanom interesu drugih udruga da ih upravo neki od istaknutih kandidata zastupa u području djelovanja njihove udruge, važno je informaciju o tom procesu na jednak način učiniti dostupnom svima, a svaka udruga odlučuje želi li biti informirana o sadržajima koje na svojim mrežnim stranicama objavljuje Ured za udruge i želi li se i na koji način (aktivno ili pasivno) uključiti.

Što se tiče primjera koji se navodi u Vašem dopisu, a odnosi se na situaciju kada je 2000. godine Ured za udruge uputio udrugama poziv na suradnju na Programu suradnje Vlade RH i nevladinog, neprofitnog sektora u RH slanjem poziva poštom na adrese gotovo 16.000 udruga ističemo kako je riječ o situaciji kada je razvijanje suradnje s udrugama u Republici Hrvatskoj bilo u začecima, te kada udruge u velikoj mjeri nisu još posjedovale vlastite adrese e-pošte niti pratile internetske stranice Ureda za udruge. U 2016. godini, kada se i državna uprava okreće ka potpunoj digitalizaciji i komunikaciji putem e-pošte (što je u poslovnoj komunikaciji već dugo standard), slanje pisama na adrese svih udruga (kojih je Ured maksimalno izlazi u susret svima zainteresiranima da budu pravodobno obaviješteni o svemu što bi moglo biti od interesa za udrugetrenutno gotovo 53.000) predstavljalo bi nepotreban financijski trošak za proračun Ureda, a i zahtijevalo ljudske resurse koje Ured ne posjeduje. I te 2000. godine se veći broj odaslane pošte vratio jer adrese u Registru udruga nisu bile točne, a tek od prije nepune dvije godine se kontakt podaci (adresa e-pošte) u Registar udruga unose na dobrovoljnoj bazi te ih udruga nije obavezna niti redovito ažurirati.

Sve udruge koje su zainteresirane za praćenje rada Ureda, odnosno informacija koje Ured dijeli udrugama (o otvorenim natječajima, otvorenim pozivima za sudjelovanje u savjetodavnim tijelima itd.) mogu se vrlo jednostavno putem internetskih stranica Ureda "pretplatiti" na elektronski bilten Ureda i redovito, jednom mjesečno na adresu e-pošte primati sve te informacije. Također, internetske stranice Ureda imaju i opciju primanja najnovijih vijesti na stranicama putem RSS kanala. Time Ured maksimalno izlazi u susret svima zainteresiranima da budu pravodobno obaviješteni o svemu što bi moglo biti od interesa za udruge.

Sukladno svemu navedenome, Ured za udruge ne prihvaća zahtjev Udruge "U ime obitelji" da se ponište rezultati glasovanja o kandidatima za Ured za udruge ne može prihvatiti prijedlog da dopisom (poštom) informira sve registrirane udruge u RH o proceduri izrade Nacionalne strategije  stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2017. – 2021. godine budući da se informacije u vezi s time redovito objavljuju na internetskim stranicama Ureda za udrugečlanove i zamjenike članova Savjeta budući da je izbor članova Savjeta proveden poštujući propisani postupak.

Jednako tako, Ured za udruge ne može prihvatiti prijedlog da dopisom (poštom) informira sve registrirane udruge u RH o proceduri izrade Nacionalne strategije  stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2017. – 2021. godine budući da se informacije u vezi s time redovito objavljuju na internetskim stranicama Ureda za udruge, te u elektronskom biltenu Ureda. Uz to, Ured je tijekom 2016. godine održao pet javnih rasprava u četiri grada (Split, Osijek, Rijeka i Zagreb) na tu temu, čime je osigurao da zainteresiranim udrugama budu dostupne informacije o tome, kao i o svim ostalim temama iz djelokruga Ureda koje se redovito na isti način objavljuju. Na četiri od pet navedenih javnih rasprava o prioritetima Nacionalne strategije za razdoblje od 2017. do 2021. godine sudjelovali su i predstavnici Udruge "U ime obitelji" kojima je već tada jednako odgovoreno na prijedlog o slanju informacija o aktivnostima Ureda poštom na adrese svih registriranih udruga u Republici Hrvatskoj.

U prilog svemu navedenom, ističemo kako je i Udruga "U ime obitelji" kandidirala svog predstavnika za člana radne skupine za izradu Nacionalne strategije za nadolazeće petogodišnje razdoblje kao rezultat pravovremene diseminacije i dostupnosti informacija Ureda za udruge, te će Udruga "U ime obitelji" putem svoga predstavnika imati priliku aktivno sudjelovati u postupku izrade Nacionalne strategije.

Na kraju, ali ne manje važno, napominjemo kako je zadaća Ureda za udruge osigurati poticajan pravni, institucionalni i financijski okvir za razvoj i djelovanje svih udruga, neovisno o tome koje svjetonazore zastupaju i tu svoju zadaću stručno i odgovorno obavljamo, te u potpunosti odbacujemo bilo kakve insinuaciju u namještanje izbora za Savjet za razvoj civilnoga društva.

Ukoliko i uz sve navedeno u ovom odgovoru i dalje izražavate sumnju u regularnost provedenog izbora članova Savjeta, slobodni ste zatražiti uvid u izborne materijale."

<
Vezane vijesti