Foto: prtscr novaFoto: prtscr novaVijeće za elektroničke medije na jučerašnjoj sjednici jednoglasno je donijelo odluku da su stečeni svi zakonski uvjeti za stjecanje sto posto dionica društva Nova TV d.d. od strane Slovenia Broadbanda, odnosno da se koncentracija ne smatra nedopuštenom u smislu Zakona o elektroničkim medijima.

Slovenia Broadband S.a.r.l., koje je podnijelo novu prijavu 24. siječnja, međunarodno je holding društvo koje upravlja poslovanjem raznih operativnih društava u srednjoj i istočnoj Europi uključivo i na području Republike Hrvatske. Podnositelj prijave svoj je novi zahtjev podnio i obrazložio pozivom na prethodnu odluku Agencije za elektroničke medije, kada je odlučeno da se koncentracija smatrana nedopuštenom zbog Vijeće je nakon provedenog postupka i slijedom pravno odlučnih činjenica, donijelo odluku da se predmetna koncentracija ne smatra nedopuštenom u smislu Zakona o elektroničkim medijimapovezanosti podnositelja prijave i trgovačkog društva Totalna televizija d.o.o. u smislu članka 53. i 61. Zakona o elektroničkim medijima i činjenice da je Totalna televizija d.o.o. operator.

Podnositelj je u svojoj prijavi naveo da je ponukan odbijajućom odlukom Vijeća i razlozima koje je Vijeće u svojoj odluci od 14. studenog 2017. navelo kao prepreku pozitivnom rješenju svog zahtjeva, društvo United Group B.V. prenijelo sve poslovne udjele u društvu TOTAL TV B.V. sa sjedištem u Amsterdamu, na treću nepovezanu osobu, trgovačko društvo V-Investment Holdings B.V., također sa sjedištem u Amsterdamu.

"S obzirom na to da trgovačko društvo Totalna televizija d.o.o. više nije povezana osoba podnositelja prijave, Vijeće je nakon provedenog postupka i slijedom pravno odlučnih činjenica, donijelo odluku da se predmetna koncentracija ne smatra nedopuštenom u smislu Zakona o elektroničkim medijima", navodi se u priopćenju VEM-a.

Nova odluka uslijedila je nakon prošlogodišnje odluke VEM-a. koju je kasnija potvrdila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), o odbijanju preuzimanja Nove TV s obrazloženjem da ne postoje zakonski uvjeti za stjecanje 100 posto dionica zbog nedopuštenosti medijske koncentracije u smislu Zakona o elektroničkim medijima.

<
Vezane vijesti