wwf_logo_copy75941.jpgWWF Adria zapošljava stručnjaka za podršku proaktivnom prepoznavanju rizika, postavljanju planova upravljanja rizicima, te provođenju kvalitativne kontrole našeg rada, kako bismo osigurali da su naši programi zaštite efikasni, uključivi i doprinose kontekstu u kojem se provode.

Zaštita okoliša i očuvanje prirode mogući su jedino u suradnji s ljudima, posebno lokalnim zajednicama, koje su često i najviše ovisne o zdravim ekosustavima. Ukoliko ste zainteresirani, prepoznajete se u navedenim zahtjevima, pošaljite im vaš CV i motivacijsko pismo na engleskom jeziku do 2. studenoga.

Više