Foto: Tomas Hulik, WWFFoto: Tomas Hulik, WWFNa početnoj konferenciji projekta CARNIVORA DINARICA predstavljene su aktivnosti i izazovni ciljevi projekta: bolji suživot ljudi i velikih zvijeri.

Suživot ljudi i velikih zvijeri, naročito u ruralnim područjima Hrvatske i Slovenije, seže u daleku prošlost i nasljeđe je koje treba i dalje graditi. Za to je nužna i sustavna prekogranična suradnja u svrhu boljeg upravljanja populacijama. S tim se uvjerenjem danas u Nacionalnom parku Risnjak okupilo više od 50 predstavnika iz Hrvatske i Slovenije na konferenciji koju WWF i partneri organiziraju u okviru projekta CARNIVORA DINARICA.

"Jedino dijalogom i suradnjom dionika među kojima su lovci, stočari, poljoprivrednici, privatni vlasnici zemljišta, znanstvenici, nadležne institucije kao i udruge za zaštitu prirode, na lokalnoj i međunarodnoj razini, možemo očuvati stabilne populacije vuka, medvjeda i risa u Dinaridima te pronaći najbolja rješenja za suživot ljudi i velikih zvijeri u našoj regiji", istaknula je Snježana Malić Limari iz WWF Adrije.

Vuk, Foto: Hubert Potočnik
Vuk, Foto: Hubert Potočnik

Projekt CARNIVORA DINARICA bavi se očuvanjem populacija velikih zvijeri: medvjeda, vuka i risa na području sjevernih Dinarida odnosno na pograničnom području Hrvatske i Slovenije. Posebna pažnja će se usmjeriti na smanjenje rizika koji ugrožavaju velike zvijeri kroz edukaciju, mjere prevencije i druge aktivnosti. Tako će se uspostaviti poljoprivredno gospodarstavo dobre prakse, donirati ograde za sprečavanje šteta, uzgajati pastirski psi, postaviti dinamične signalizacije na prometnicama radi sprečavanja stradavanja u prometu, izgraditi  nastamba za napuštene mladunce risa u NP Risnjak te postaviti spremnike za otpad sigurne za medvjede. Velike zvijeri mogu biti i dio turističke ponude. Stoge će se uspostaviti mjere  za usmjeravanje posjeta na području NP Risnjak, Snežnika i dijela Kupe te kao kruna projekta – osnovati centar za podizanje svijesti o velikim zvijerima u Pivki, u Sloveniji.

"Glavni akteri u upravljanju velikih zvijeri u Hrvatskoj i Sloveniji povezali su se u jedinstveni projektni tim što predstavlja važnu prijelomnicu u prekograničnoj suradnji dviju država na području zaštite prirode. Očekujemo da će projekt, uz ostvarenje konkretnih aktivnosti za unaprjeđenje suživota ljudi s velikim zvijerima, značajno pridonijeti i poboljšanju prekogranične suradnje u upravljanju populacijama velikih zvijeri, a time i dugoročnom očuvanju tih vrsta i njihovih staništa na ovim prostorima", zaključila je Aleksandra Majić Skrbišnek, voditeljica projekta CARNIVORA DINARICA, s Biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani.

<
Vezane vijesti