Rok za prijavu je 18.4.2012.

Više o natječaju Međunarodne organizacije rada saznajte ovdje.