Udruga za nezavisnu medijsku kulturu danas je Saboru podnijela inicijativu za raspravu o radu VEM-a i AEM-a. Udruga traži i razmatranje uvjeta za opoziv Zdenka Ljevaka, predsjednika Vijeća i ravnatelja Agencije

Udruga za nezavisnu medijsku kulturu danas je Hrvatskom saboru podnijela inicijativu za raspravu o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije i za razmatranje postoje li uvjeti za opoziv Zdenka Ljevaka, predsjednika Vijeća i ravnatelja Agencije za elektroničke medije.

sabor_aem_zahtjev.doc

Povod za tu inicijativu je što Agencija i Vijeće za elektroničke medije sustavno krše Zakon o pravu na pristup informacijama i Ustav, odbijajući pružiti tražene informacije koje bi trebale biti dostupne najširoj javnosti. Time AEM i VEM onemogućavaju javni nadzor zaštite interesa Republike Hrvatske u djelatnosti publiciranja elektroničkih medija kao i javni nadzor rada Agencije i Vijeća za elektroničke medije.

Naime, AEM i VEM odbijaju omogućiti pristup koncesijskim ugovorima za emitiranje TV programa na nacionalnoj razini, oglušujući se pritom i na rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, koja je nadležno tijelo za provođenje Zakona o pravu na pristup informacijama. Agencija za elektroničke medije pritom se poziva na Odluku Vijeća iz 2004. godine kojom su svi koncesijski ugovori klasificirani kao poslovna tajna u trajanju od pet godina, međutim odbija omogućiti pristup i ugovoru s RTL- Televizijom koji je sklopljen prije više od pet godina.

Onemogućavanje pristupa toj dokumentaciji indicija je o postojanju korupcije u sferi elektroničkih medija. Koncesijski ugovori za obavljanje djelatnosti radija i televizije moraju biti javne informacije zbog toga što je u njima, pored Agencije za elektroničke
medije s jedne, te pojedinih privatnih nakladnika elektroničkih medija s druge strane, prisutna i treća strana, a to je javnost, u čijem interesu se koncesijski ugovori sklapaju.

Osim toga, onemogućavanjem pristupa koncesijskim ugovorima AEM i Vijeće za elektroničke medije onemogućavaju i javnu kontrolu vlastita rada, jer upravo su Agencija i Vijeće zaduženi za nadzor zaštite javnog interesa u emitiranju radijskih i TV programa.

 

<
Vezane vijesti