"Uređenje društvenog vrta Lakun korisno je i izrazito jednostavno, a trošak za Grad bi bio gotovo zanemariv pa nije jasno zašto se ovom projektu ne može dati veći prioritet", upozorili su danas iz inicijative Parkticipacija te apelirali na Grad Zagreb da ubrza odlučivanje kako bi građani već na proljeće mogli početi saditi.

Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb Istok izglasalo je podršku prijedlogu inicijative Parkticipacija za uspostavu društvenih vrtova, ali nisu podržali prijedlog da se isto napravi na čestici koju je inicijativa ocijenila kao idealnu, Zaprudski otok južno od Islandske ulice i u neposrednoj blizini Doma umirovljenika Sv. Ana. "Zbog postojeće parkovne infrastrukture uputit ćemo prijedlog na razmatranje nadležnim gradskim uredima radi nalaženja adekvatne lokacije", stoji u zaključku Vijeća.

Danas su članovi inicijative pozvali novinare na obilazak te lokacije u Novom Zagrebu gdje je vidljivo da ništa od navedene "parkovne infrastrukture" ne postoji. Nema ni jedne klupe za sjedenje niti koša za smeće, a nema ni puta. Veliku livadu ograđuje šikara, divlji vrtovi u kojima građani već desetljećima sade salatu i blitvu, ili nakupine smeća.

Obližnji vrtovi koje su građani obrađivali ispod same zgrade Mamutica u Travnom još je u ožujku Zrinjevac sravnio sa zemljom, međutim radovi na uređenju tamošnjeg parka nisu napredovali te je teško očekivati da će u skorijoj budućnosti naći sredstava ili volje za uređenjem više parkova u takvoj blizini.

Jednom formirani vrt mogao bi se uklopiti u krajobrazno rješenje parka Lakun ili premjestiti negdje drugdje u blizinu, ali zasad ne postoji nikakva parkovna struktura i lokacija je idealna za urbani društveni vrt.

Parcela koju je Parkticipacija izdvojila kao pogodnu za vrtove jest u gradskom vlasništvu i već dugo vrijeme bez ikakve namjene. "Ova čestica je u sklopu buduće takozvane Plave potkove, na prostoru gdje je planiran park Lakun. Jednom formirani vrt mogao bi se uklopiti u krajobrazno rješenje parka Lakun ili premjestiti negdje drugdje u blizinu, ali zasad ne postoji nikakva parkovna struktura i lokacija je idealna za urbani društveni vrt. Okružena je naseljima Sopot, Travno i Sloboština te u blizini Sigeta i Dugava među čijim stanovnicima već postoji interes za obrađivanjem vrtova. Planirati vrt udaljeno od naselja, odnosno budućih korisnika, bilo bi besmisleno", ističe Gordana Dragičević iz inicijative.

Aktivisti su danas održali performans tako da su žutom trakom raspodijelili dio ove zapuštene tratine na gredice i parcele kakve bi se od proljeća stvarno mogle obrađivati ako Grad odobri ovu lokaciju za vrtove.

Gradski vrtovi nisu nikakva novost. "Urbani vrtovi su jako dobra socijalna politika. S obzirom na povećanje cijene nafte i potražnju stanovnika gradova za svježom hranom proizvodnju hrane je potrebno lokalizirati. Na primjeru Havane možemo vidjeti da se šezdeset posto hrane može proizvoditi u gradu", dodao je Sven Janovski.

Društveni vrtovi postoje i u mnogim europskim gradovima, ali i kod nas, u Varaždinu i Ivanić-Gradu. "U Mariboru su napravili gradske vrtove u okviru projekta Europske prijestolnice kulture za što su dobili i sredstva Europske unije. I Grad Maribor je prepoznao da, ako grad želi promicati ideje zajednice i održivosti, treba imati i vrtove", kaže Tihana Rubić.

Za razliku od ovih primjera gdje su gradske uprave bile vrlo susretljive, u Zagrebu se odugovlači procedura. "Uređenje vrta Lakun ne samo da bi bilo korisno i poželjno, nego i izrazito jednostavno, a trošak za Grad bi bio gotovo zanemariv pa nije jasno zašto se ovom projektu ne može dati veći prioritet. Trebala bi nam jedino voda. Međutim, u blizini postoje stare česme, u blizini je i rijeka Sava, tako da bi se mogla napraviti jednostavna bušotina. Bilo bi idealno da se zemljište i ogradi, ali to nije nužno. Korisnici bi sami odlučivali o upravljanju vrtom", ističe Dragičević.

Parcela koju su izabrali je, smatraju aktivisti, dovoljno velika da se tu mogu napraviti i pojedinačni vrtovi i zajednički prostor na kojem se mogu organizirati međugeneracijski susreti, razmjene znanja kroz radionice i slično.

Iz inciijative ističu da bi sa sadnjom mogli početi već u proljeće. "Svjesni smo da ne postoji zakonski okvir za vrtove, ali na primjeru Varaždina je jasno da se vrtovi mogu organizirati ako postoji volja. Ovaj vrt u novom Zagrebu bi bio samo početak, željeli bismo da svaka gradska četvrt ima svoje vrtove", zaključila je Gordana Dragičević.

<
Vezane vijesti