kulturanova_copy46716.pngZaklada Kultura nova u okviru Programa podrške 2019. objavila je Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2019. s rokom prijave 20. ožujka za projekte organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.
 
Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:
 
a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn
 
Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Više