Članci tagirani sa: centar za žene žrtve rata stranica 1 od 1

Nužna evaluacija primjene zakona, kao i preispitivanje odnosa prema žrtvama silovanja

rosa.jpg
Ostvarenje reparacija osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu treba biti praćeno i nastojanjem cijeloga društva u prepoznavanju problema i borbe protiv stigmatizacije i sekundarne viktimizacije osoba koje su preživjele nasilje i članova/članica njihovih obitelji, jedna je od poruka Centra za žene žrtve rata – ROSA povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u sukobima.