Članci tagirani sa: Romi stranica 4 od 4

Parlamentarna pobjeda Roma

Europski parlament je jučer oštro osudio francusku vladu i njenu politiku deportacije Roma. Nakon višetjednih debata o opravdanosti i legalnosti poteza Sarkozyeve vlade koja je iz Francuske poslala stotine Roma natrag u Bugarsku i Rumunjsku, deklaracija Europskog palamenta je velika pobjeda za kritičare te politike.

Povijest diskriminacije Roma - 3. dio

Hrvatska u Desetljeću za uključivanje Roma: Hrvatska nije počela provoditi ovaj projekt jer je željela konačno integrirati Rome, već zato što joj je netko drugi rekao da bi bilo dobro da se i ona u njega uključi. Dojam je da se projekt vodi više na način da se zadovolji međunarodna zajednica nego da se stvarno riješe problemi romske manjine.

Povijest diskriminacije Roma - 2. dio

Doba nacizma i NDH: Planovi za likvidaciju Roma postojali su puno prije planova za likvidaciju Židova. Prema pravilima nacističke birokracije bio je potreban manji udio romske krvi kako bi se nekoga proglasilo Romom nego što je to bio slučaj sa Židovima.

Povijest diskriminacije Roma - 1. dio

Proširenjem Europske Unije na tranzicijske zemlje kršenje prava Roma predstavlja najgore oblike diskriminacije i u Uniji. Međutim, u prošlosti je njihov položaj bio puno povoljniji u Istočnoj nego u Zapadnoj Europi.

Romi putuju u EU

Josip Balog, aktivist za prava Roma: Svašta nam se obećava, ali kada pristupimo u Uniju sve će biti po starom. To dokazuju primjeri Mađarske u kojoj ubijaju Rome, Češka, gdje je provođena sterilizacija Romkinja u svrhu smanjenja nataliteta, Rumunjske u kojoj Romi gladuju. Bolji primjer nije ni Berlusconijeva Italija, niti susjedna Slovenija.

VAŽNA PRESUDA ZA ROME, ali ne samo za njih:

Prije tjedan dana Europski sud za ljudska prava ustvrdio je da je odvajanje češke romske djece u škole za djecu s intelektualnim poteškoćama protivna Konvenciji o zaštiti nacionalnih manjina. Presuda je značajna za Rome u cijeloj Istočnoj i Srednjoj Europi, uključujući Hrvatsku: Sud je, naime, zaključio da segregacija romske djece u posebne škole, gdje dobivaju inferiornije obrazovanje u odnosu na neromsku djecu, predstavlja neizravnu rasnu diskriminaciju.