Dva autobusa puna veselih turista zaputila su se jutros put Šestina kako bi rezervirali sobe u hotelu naziva Kulmerovi dvori. Neki su planirali ostati samo za vikend, a neki čak i dva tjedna.

Za taj hotel se priča da ima najbolji pogled na grad, luksuzne sobe, uslužno i požrtvovano osoblje kao i da nudi iskustvo nezaboravnih, umirujućih šetnji po širokom zelenom pojasu oko hotela. Dodatna reklama mu je visoka sigurnost.

Hotel na uzvisini od ostatka svijeta zagrađen je visokom ogradom, budno patroliraju čuvari, a bome i psi. Ukratko, raj u podsljemenskoj zoni.

Ne, ovo ipak nije reklamni tekst za feudalni posjed Ivice Todorića. Možemo krenuti ispočetka.

Na put ka Šestinama uputila su se jutros dva autobusa puna aktivista Zelene akcije i Prava na grad koji su iščtivanjem lokacijske dozvole i izmijenjenog Generalnog

ostric_kufer.jpg

urbanističkog plana Grada Zagreba došli do logički ispravnog zaključka da je obiteljska rezidencija obitelji Todorić hotel u koji oni kao građani imaju svako pravo ući i tražiti sobu. Ili makar otići na wc.

Naime, Kulmerovi dvori tretiraju se kao hotel i objekt javne namjene u zoni zaštitnog zelenila. Međutim isključivi pristup u taj "hotel" ima obitelj Todorić. Na korist iste te obitelji trenutno se ponovno mijenja GUP koji će omogućiti prenamjenu objekta Kulmerovog dvora te dodatnu izgradnju na njihovoj parceli. Istim izmjenama GUP-a će se omogućiti nova gradnja i devastacija na svim ostalim zaštitnim zelenim površinama u podsljemenskoj zoni.

celakoski.jpg

Predstavnik se ukazao u obliku voditelja projekta obnove Kulmerovih dvora Tončija Kriste koji je okupljenim aktivistima i novinarima kratko i jasno objasnio razlog zabrane ulaska. Radi se o privatnom posjedu!

Objasnio je i zašto taj posjed nema funkciju hotela pravdajući se procesom kategorizacije koji je još u tijeku. Tekući proces kategorizacije nije omeo obitelj Todorić da od dvorca napravi obiteljsku rezidenciju u kojoj obitavaju posljednjih pet godina.

skupna_db7.jpg

O kakvim se interesima radi govori i podatak da se u izmjenjeni GUP uvela se nova, dosad neznana kategorija složenih rezidencijalnih građevina, kodno ime za privatne dvorce poput Todorićevog. Nova kategorija legalizirat će izgradnju dvoraca na svim zaštitnim zelenim površinama u podsljemenskom području koje su veće od 15 000 m2. Zanimljivo je da prema lokacijskoj dozvoli iz 2003. parcela Kulmerovog dvora obuhvaća baš 15.100 m2 pa se sada taj kompleks može prenamijeniti iz objekta javne namjene tj. reprezentativnog hotela u privatni dvorac.

pred_vratima.jpg

 

<
Vezane vijesti