bandic_milan.jpgZagrebački gradonačelnik Milan Bandić donio je u petak 10. srpnja zaključak kojim odobrava političkoj stranci Bandić Milan isticanje trideset plakata na reklamne panoe za potrebe oglašavanja konvencije stranke, u razdoblju od 10. srpnja 2015. do 12. srpnja 2015, i to bez plaćanja naknade.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić donio je u petak 10. srpnja zaključak kojim odobrava političkoj stranci Bandić Milan isticanje trideset plakata na reklamne panoe za potrebe oglašavanja konvencije stranke, u razdoblju od 10. 7. 2015. do 12. 7. 2015, i to bez plaćanja naknade.

"Politička stranka BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI, iz Zagreba, podnijela je zahtjev da joj se odobri privremeno korištenje reklamnih panoa za isticanje 30 jumbo-plakata na već postavljene panoe namijenjene za oglašavanje kulturnih, športskih i drugih manifestacija te promidžbu političkih stranaka, bez naknade (...) Člankom 9. stavkom 3. Pravilnika o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje ploča s natpisom, plakata, zastavica na jarbolima, reklama i reklamnih panoa određeno je da za promidžbu političkih stranaka, kandidata i nezavisnih lista gradonačelnik Grada Zagreba može odobriti privremeno korištenje određenih javnih površina te nekretnina i predmeta u vlasništvu Grada Zagreba za isticanje plakata uz ili bez plaćanja naknad te da o naknadi odlučuje gradonačelnik. Budući da je zahtjev osnovan, donosi se zaključak kao u predloženom tekstu", objasnio je gradonačelnik Milan Bandić odobrenje koje je izdao stranci Bandić Milan.

Foto: 365ris.hr<br> Foto: 365ris.hr

Odgovor na pitanje je li Milan Bandić u skladu ili u neskladu sa samim sobom daje nam Zakon o financiranju izbornih aktivnosti i političke promidžbe, u čijem članku 22. jasno i glasno piše: "Zabranjuje se financiranje političkih stranka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata od strane", između ostaloga, "jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave".

U razmatranju novonastale situacije mogao bi nam pomoći i Zakon o sprečavanju sukoba interesa, u čijem članku 2. je zapisano: "Sukob interesa postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, ili se osnovano može smatrati da privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, ili privatni interes dužnosnika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti."

Službenu odluku o nedozvoljenosti operacija poput Bandićeve moglo bi donijeti Povjerenstvo za sukob interesa pod dirigentskom palicom Dalije Orešković, a možda ima elemenata i za kaznenu prijavu. Zagrebačkom gradonačelniku dosadašnji boravak u Remetincu, očito, nije u dovoljnoj mjeri odgojnopopravno djelovao.

"Doneseni Pravilnik kao i i sam Zaključak gradonačelnika su protivni Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koji izričito zabranjuje doniranje stranaka od strane lokalnih jedinica. Zaključak gradonačelnika ujedno predstavlja i vrlo jasno kršenje Zakonu o sprečavanju sukoba interesa: Milan Bandić - gradonačelnik donosi diskrecijsku odluku kojom Milanu Bandiću – predsjedniku stranke omogućuje besplatno korištenje gradskih reklamnih panoa", prokomentirao je za H-Alter Duje Prkut iz GONG-a. "Očekujemo sustavan i proaktivan nadzor od strane svih nadležnih institucija - DIP, Porezna uprava, DORH, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa – kako nam se ubuduće ne bi događale nove afere Fimi-Media."


 

aem_copy55800.jpg

Članak je objavljen u sklopu projekta "Vladavina prava" koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija). 

Ključne riječi: Milan Bandić, korupcija, Grad Zagreb
<
Vezane vijesti