Foto: Marijana BijelićFoto: Marijana BijelićPovodom članka objavljenog u Glasu Koncila br. 43/2017., od 26. listopada, aktivistkinje ženskih grupa smatraju nedopustivim da Valerije Vrček, profesor s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i član Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu, koristi Glas Koncila za napad na svoje kolege koji su uspjeli zaštititi neovisnost Sveučilišta od crkvenog nauka. Naime, na fakultetu su se uspjeli usprotiviti prijedlogu Uprave da priznatu nastavnicu farmaceutske etike Jadranku Vuković-Rodríguez zamijeni sadašnji v.d. pročelnik Katedre moralne teologije s Katoličko-bogoslovnog fakulteta, Tonči Matulić.

Matulić između ostalog predaje Bioetiku, spolni i ženidbeni moral, a jedan je od najistaknutijih javnih osporavatelja ženinog prava na pobačaj i kontracepciju.Stoga aktivistkinje napisani članak smatraju pozivom na javni linč, usmjeren prema drugačije mislećim članovima/icama znanstvene zajednice

"Smatramo da je Fakultetska uprava na čelu s dekanom prof. dr. sc. Željanom Malešom, pokušajem instaliranja prof.dr.sc. Tončija Matulića željela nametnuti stavove koji su u suprotnosti sa pravima žena na odlučivanje o vlastitom zdravlju i izboru kontracepcije.

Vrijeđalački je od prof.dr.sc. Vrčka javno, putem medija, u vlastitom autorskom članku, svoje kolegice i kolege nazvati zanatski deformiranim laboratorijskim autistima i sasvim prosječnim građanima u javnosti čija je komunikacija s okolinom reducirana na konferencije, publikacije i fakultetska vijeća. Na taj ih način etiketira samo zato što nisu bezpogovorno pristali na uvođenje crkvenog nauka na Farmaceutsko-biokemijski fakultet zalagajući se za znanstveno, stručno i nepristrano podučavanje budućih farmaceuta/kinja", stoji u zajedničkom priopćenju Autonomne ženske kuće, Centra za žene žrtve rata Rosa, Lezbijske grupe Kontra i Ženske mreže Hrvatske.

Ističu kako Vrček zloupotrebljava Glas Koncila samo s jednom svrhom, kako bi mogao javno i neprofesionalno, dapače izrazito uvredljivo i nimalo znanstveno, napadati kolegice i kolege, znanstvenice i znanstvenike koji misle drugačije, a kojima je uspjelo zaštititi neovisnost Sveučilišta primjerom dobre prakse .

Stoga aktivistkinje napisani članak smatraju pozivom na javni linč, usmjeren prema drugačije mislećim članovima/icama znanstvene zajednice.

<
Vezane vijesti