Foto: S.Š.Foto: S.Š.Inicijativa Spasimo potok Črnomerec, između ostalog, bori se za izmjene GUP-a kako bi ta vrijednost bila očuvana i afirmirana boljim uređenjem, a ne potpuno poništena gradnjom ceste koja postojeće vrijednosti uopće ne uzima u obzir i čija je izgradnja suprotna odgovornom i suvremenom pristupu u gradogradnji. Inicijativa zagovara cjelovito uređenje čitavog poteza, a sada predlaže uređenje najugroženije dionice u Zaprešićkoj ulici putem malih komunalnih akcija, o čemu za H-Alter govori voditeljica inicijative Spasimo potok Črnomerec, Mirela Ježina.

Pokrenuta 2017. godine, građanska inicijativa Spasimo potok Črnomerec, u suradnji sa sestrinskom platformom 1POSTOZAGRAD, angažirana je na očuvanju zelenog i otvorenog koridora potoka Črnomerca. Taj potok jedan je od niz vodotoka koji povezuju Medvednicu i Savu i premrežuju Zagreb, no većina ih je kroz 20. stoljeće stavljena u podzemlje, dok su otvorene tokove uglavnom mjestimično i iznimno gotovo u cijelosti sačuvali tek rijetki. Jedan od takvih je upravo potok Črnomerec čija zelena trasa s javnim šetalištem uz otvoreni tok na potezu od Medvednice do Save predstavlja ne samo izuzetno važni dio zagrebačke zelene infrastrukture i prirode u gradu, već i osobitu urbanu osobitost i potencijal.

Između ostaloga, Spasimo potok Črnomerec bori se za izmjene GUP-a kako bi ta vrijednost bila očuvana i afirmirana boljim uređenjem, a ne potpuno poništena gradnjom ceste koja postojeće vrijednosti uopće ne uzima u obzir i čija je izgradnja suprotna odgovornom i suvremenom pristupu u gradogradnji. Inicijativa zagovara cjelovito uređenje čitavog poteza, a sada predlaže uređenje najugroženije dionice u Zaprešićkoj ulici putem malih komunalnih akcija, o čemu za H-Alter govori voditeljica inicijative Spasimo potok Črnomerec, Mirela Ježina.

Zašto ste se odlučili izići s prijedlogom uređenja dionice u Zaprešićkoj ulici, a ne čekati poželjnu, ali i neizvjesnu provedbu javnog krajobraznog natječaja koji zagovarate za čitav potez uz potok Črnomerec od Medvednice do Save?

U zadnje vrijeme može se primijetiti povećan broj tzv. uređenja diljem čitavog grada, za koje nisu napravljeni natječaji i koji nisu u skladu s pravilima struke. Na ta uređenja troše se znatna javna sredstva, a kvaliteta izostaje. Želimo ostvariti suradnju s gradskom upravom koju na to obavezuje i sam Statut Grada, a naš prijedlog uređenja je korak k tome da u uređenju javnog prostora budu uključene ne samo želje građana, Nastojimo ukazati Gradu na alternativu dosadašnjim zastarjelim odredbama GUP-a koja bi itekako pozitivno djelovala čak i na turističku atraktivnost Zagreba, a najvažnije - ljudima prvenstveno zapadnog dijela grada, omogućila uređeno mjesto za rekreacijuveć i stvarne potrebe pojedinih lokacija. Pritom se vodimo održivim razvojem i ističemo dobre prakse iz razvijenijih gradova jer upravo takve pristupe želimo i u Zagrebu. Nastojimo ukazati Gradu na alternativu dosadašnjim zastarjelim odredbama GUP-a koja bi itekako pozitivno djelovala čak i na turističku atraktivnost Zagreba, a najvažnije - ljudima prvenstveno zapadnog dijela grada, omogućila uređeno mjesto za rekreaciju. Odgovorno i stručno uređeno šetalište uz potok bi istovremeno čuvalo postojeće vrijednosti i sav živi svijet.

Bez dvojbe, važnost jedne od rijetkih otvorenih trasa potoka od Medvednice do Save zaslužuje i traži javni natječaj, no Grad ga nije raspisao, ne najavljuje ga i na dionicama se provode mjestimične intervencije koje nisu osobito dobre. Sam potok je reguliran isključivo iz perspektive zaštite od poplava i nikako drugačije, što je neprihvatljivo. Te prostore sagledavamo šire i kompleksnije jer su i izuzetno važni. Zato smo odlučili zagovaranjem uređenja jednog segmenta dionice pokušati iskoristiti pristupe koji nam stoje na raspolaganju u datim okolnostima i usmjeriti intervencije u pravcu za koji mislimo da je bolji.

Naša inicijativa je isključivo volonterska i nismo u mogućnosti niti nadležnosti da bi naručivali i određivali projekte, no kroz te male komunalne prijedloge koje ćemo zagovarati promišljamo potrebe zajedničkog prostora i čuvamo ga kao javni park koji tome dijelu grada itekako nedostaje.

Što prijedlog uključuje i koji su koraci?

Prijedlog uključuje uređenje postojeće šetnice u Zaprešićkoj ulici s novim sadržajima. U planu je zamjena previsoke ograde, postavljene tek prije pola godine jer ne odgovara ambijentu, svrsi, ni proračunu. Ta ograda je primjer lošeg pristupa i improvizacije kojima je prostor prepušten u onim rijetkim prilikama kad se u njega ulaže. Umjesto takve zatvorske ograde,  trebala bi se postaviti upola niža ograda, kakva je postavljena na gornjem toku potoka, a kakva se nalazi i na ostalim nižim dionicama toka. Vjerojatno nije slučajno da je viša ograda i skuplja.

Umjesto nepotrebnog asfalta koji se najavljuje, tražimo da dosadašnje kocke na šetnici budu iznova presložene tamo gdje treba i uokvirene cementom kako bi bile fiksne. To je učinkovitije i jeftinije, ali posao treba obaviti kako spada.Bez dvojbe, važnost jedne od rijetkih otvorenih trasa potoka od Medvednice do Save zaslužuje i traži javni natječaj, no Grad ga nije raspisao, ne najavljuje ga i na dionicama se provode mjestimične intervencije koje nisu osobito dobre

Želimo da dvije obale šetališta bude i povezanije, pa tražimo postavljanje mosta koji bi spojio istočni pješački dio sa zapadnim dijelom na kojem bi bila uređena nova šetnica i biciklistička staza. Sa zapadne strane potoka bi i dalje postojao travnati dio na kojem vlasnici pasa šeću svoje ljubimce, a bio bi i proširen uređenjem minijaturne zelene zone Z1 u GUP-u koja je ionako namijenjena za park koji doslovno nikad nije uređen i potrebno ga je urediti bez odgode.

Od sitnih detalja prijedlog uključuje postavljanje koševa za otpad i pseći izmet, sadnju ukrasnog bilja i po mogućnosti drvoreda sa zapadne strane, postavljanje klupa s obje strane potoka kao i pumpe za besplatnu pitku vodu. Dugoročnije, željeli bi i signalizaciju koja bi upućivala na udaljenosti i vremenske intervale po čitavoj trasi od Medvednice do Save itd. 

Dok smo u početku bili najviše koncentrirani na izmjene GUP-a koje samo zatražili u zakonskom roku i uz široku podršku struke, strukovnih udruženja i građana, sada idemo na samo uređenje. S navedenim inicijativama krećemo u zagovarački proces tj. službeno ćemo ih zatražiti kroz male komunalne akcije. Njihovim cjelovitim ili postepenim ostvarenjem, postepeno se čitava dionica uređuje kao javni park.    

Imate li u planu kakve daljnje akcije?

Ovo je prva etapa našeg prijedloga uređenje nakon koje će uslijediti prijedlozi za čitavu dionicu potoka. Idući korak je uređenje Fallerovog šetališta, a nadamo se da će i naš prijedlog o zaštiti potoka tj. protivljenje betonizaciji, koji smo dostavili Vijeću gradske četvrti Trešnjevka-sjever proizaći susretljivošću i zajedničkom suradnjom kao što smo to ostvarili s VGČ Črnomerec.

Ovdje želim istaknuti da su svi planovi betonizacije potoka protivni Statutu grada koji izričito nalaže konzultacije s lokalnom samoupravom. Takvih konzultacija nije bilo, a na naš zahtjev tijela lokalne samouprave jednoglasno su se odredila protiv nazadnih planova gradnje ceste koja potpuno Nadamo se da će biti volje i sluha od strane Grada da kroz našu inicijativu posluša želje građana i počne razvijati grad prema europskim i svjetskim standardima, a ne suprotno njimauništava potok što Grad forsira i za što su već do sada potrošena znatna javna sredstva. Postavlja se pitanje statutarnosti postupaka gradske uprave, odnosno jasno je da je takva praksa ne samo štetna po Zagreb, već u svojoj biti i antidemokratska.

Kako ocjenjujete dosadašnju suradnju s tijelima javne uprave?

Suradnja ide sporo, no naziru se koraci prema pozitivnim promjenama. Naglašavamo da zapravo želimo ostvariti zajedničku suradnju jer se radi o javnom interesu, a sve kako bi očuvali otvoreni tok i dovršili uređenje šetnice od Medvednice do Save. Nadamo se da će biti volje i sluha od strane Grada da kroz našu inicijativu posluša želje građana i počne razvijati grad prema europskim i svjetskim standardima, a ne suprotno njima. Nužno je uvažiti vodotoke kao atraktivne i za Zagreb specifične i potrebne zelene zone. Živimo u stoljeću u kojem se reciklira, mijenjaju životne navike radi očuvanja već uništenog okoliša i ne smijemo dozvoliti da budemo jedini grad u Europskoj uniji koji radi sam protiv sebe. Ako gradovi otvaraju nadsvođene rijeke, ne vidimo zašto Grad Zagreb ne bi očuvao ono što već ima i iskoristio to za razvijanje ekološke svijesti i povećanje kvalitete života svih nas. U našem fokusu nije samo građanski bunt protiv aktualnog projekta izgradnje ceste koja poništava potok, već čitavo vrijeme predlažemo alternativu lošem rješenju koje je po standardima prošlog stoljeća i koje bi trebalo zamijeniti standardima 21. stoljeća

Po čemu je vaša inicijativa još specifična?

Borimo se za očuvanje dugačke dionice potoka koja nije travnjak, nije ulica, već je poluuređeno šetalište koje je dio identiteta čak tri gradske četvrti. Borimo se za očuvanje staništa zaštićenih životinjskih vrsta koje obitavaju u i oko potoka, kao i kvalitete života ljudi koji stanuju uz njega. Jednom uništen potok teško ili vrlo skupo se može vratiti u prvobitno stanje, a o potencijalnom ekocidu suvišno je govoriti. Ukazujemo da na potok treba gledati kao na prednost, a ne prepreku. U našem fokusu nije samo građanski bunt protiv aktualnog projekta izgradnje ceste koja poništava potok, već čitavo vrijeme predlažemo alternativu lošem rješenju koje je po standardima prošlog stoljeća i koje bi trebalo zamijeniti standardima 21. stoljeća.

<
Vezane vijesti