H-Alter
 Društveni vrtovi sadržajno bi obogatili naselje koje danas broji oko sedam tisuća stanovnika, predlažu gradonačelniku novu vrtlarsku akciju aktivisti Platforme "1postozagrad"

Platforma 1postozagrad poslala je Uredu gradonačelnika Zagreba i ostalim nadležnim institucijama dopis u kojem predlaže da se na prostoru naselja Novi Jelkovec oformi privremeni društveni vrt kao dio mreže Gradskih vrtova. Platforma za lokaciju vrta predlaže veliku praznu i neiskorištenu livadu istočno od Osnovne škole Jelkovec, tj. prostor omeđen osnovnom školom sa zapadne strane i ulicama 144. brigade Hrvatske vojske sa sjeverne, Borisa Ulricha s istočne i Dragana Plamenca s južne strane. Veći dio te parcele mogao bi biti vrt, dok bi istovremeno dio te livade trebalo ostaviti dostupnim kao prostor parka za pse, predlažu iz 1postozagrad.

Taj je prostor urbanistički predviđen za izgradnju tržnice i crkve, ali je izgradnja tih objekata neizgledna u bližoj pa i daljnjoj budućnosti.

"Smatramo da s obzirom da je i niz drugih vrtova u okviru projekta Gradski vrtovi formirano na parcelama koje su predviđene za različite namjene te da ih se ovakvom privremenom upotrebom aktivira na korist građana, istome modelu moglo bi se pribjeći i u slučaju ovoga prijedloga, čime bi naselje koje danas broji oko sedam tisuća stanovnika svakako bilo sadržajno obogaćeno", pišu aktivisti Platforme u dopisu gradonačelniku.

Ključne riječi: urbano vrtlarenje, 1postozagrad
<
Vezane vijesti