slika6.jepeg.jpgU subotu je ispred Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održan prosvjed radnika sustava socijalne skrbi pod nazivom Mijenjajmo sustav zajedno. Skupu je nazočilo više stotina stručnjaka i socijalnih radnika iz raznih krajeva Hrvatske. Naglašen je problem manjka broja stručnih radnika u odnosu na broj korisnika. Naime, prema standardima Europske unije jedan socijalni radnik ima 50 korisnika, a u Hrvatskoj se taj broj kreće oko 400.

Organizatori prosvjeda, Udruga socijalnih radnika Splitsko-dalmatinske županije i Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi – podružnica Split, objedinili su dosadašnja očitovanja i otvorena pisma stručnjaka kojima se kontinuirano ukazivalo na brojne nedostatke i neučinkovitosti sustava.Fokus je stavljen i na pitanje sigurnosti socijalnih radnika na radnom mjestu. Na prosvjedu je istaknuto kako zbog nezadovoljstva i frustracija pojedinih korisnika kojima sustav ne uspjeva adekvatno zadovoljiti potrebe, stručni djelatnici doživljavaju razne oblike nasilja

U prvom redu, naglašen je problem manjka broja stručnih radnika u odnosu na broj korisnika. Naime, prema standardima Europske unije jedan socijalni radnik ima 50 korisnika, a u Hrvatskoj taj broj se kreće oko 400. Istaknut je problem nedostatnog broja izvršitelja usluga te njihov regionalni nerazmjer zbog čega je onemogućena zaštita korisnika. Korisnici čekaju na hitan smještaj i po nekoliko godina, a djeci s teškoćama u razvoju kojima su priznate usluge psihosocijalne podrške ili rane intervencije otežana je mogućnost uključenja zbog izostanka broja pružatelja usluga u svojim sredinama i dr..

Problemi pretjerane birokratizacije i broja ovlasti Centara za socijalnu skrb usporavaju i otežavaju daljnja postupanja, a stručnim djelatnicima cijelog sustava nametnuta su i preuzimanja obveza i poslova neposrednog skrbništva. Stručnjaci su stoga primorani uz svoj posao obavljati poslove skrbništva u svoje slobodno i radno vrijeme.

Nadalje, zbog dugotrajnosti sudskih postupaka koji ponekad traju pet i više godina ne uspjevaju se pravodobno zaštiti prava mal. djece i odraslih. Nastavno tome, socijalni radnici upozorili su i na nedovoljnu nerazvijenost međuresorne suradnje, kao i nedovoljno kvalitetnu komunikaciju s nadležnim tijelima i javnošću.

Fokus je stavljen i na pitanje sigurnosti socijalnih radnika na radnom mjestu. Na prosvjedu je istaknuto kako zbog nezadovoljstva i frustracija pojedinih korisnika kojima sustav ne uspjeva adekvatno zadovoljiti potrebe, stručni djelatnici doživljavaju razne oblike nasilja, a kako još uvijek nemaju status službene osobe, samostalno moraju pokrenuti privatne tužbe protiv počinitelja nasilja.

Organizatori su istaknuli kako zbog navedenih okolnosti i uvjeta rada socijalni radnici su prema navodima bivše predsjednice IFSW (International Federation of Social Workers) Ruth Stark. "unaprijed određeni kao žrtve mogućeg propusta i neuspjeha, u odnosu na sebe, na korisnike i štetu profesiji socijalnog rada koja će pretrpjeti gubitke u kvaliteti usluga" .

Tijekom prosvjeda stručnjaci su pozivali na zajedništvo, ujedinjenost i dijalog svih ključnih dionika sustava te naglasili kako im je stalo nam je do  struke, posla, kolektiva i korisnika. Traže od Ministarstva da ih čuje, vidi i s najvećom pažnjom i brzo uvaži njihove zahtjeve.

<
Vezane vijesti