Foto: KSFFFoto: KSFFDana 20. siječnja 2021, ponovno je sazvana 3. redovita sjednica vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja se 16. prosinca nije održala zbog neprovođenja prethodnih odluka vijeća. Obzirom da nametnuti obnašatelj dužnosti dekana, prorektor Miljenko Šimpraga, iste odluke i dalje odbija provesti, dio članova Fakultetskog vijeća ponovo je odbio pristupiti glasanju o prijedlogu dnevnog reda. Od 87 prisutnih glasanju je pristupilo 53 (40 za, 3 protiv, 10 suzdržanih).

Ni nakon dva sata rasprave, opetovanih upozoravanja na broj glasova koji nedostaje za usvajanje dnevnog reda te više ili manje prikrivenih prijetnji, stanje glasova se nije promijenilo.

Pred kraj dvosatne rasprave, članovi Vijeća iznijeli su više prijedloga kako da se (već sljedeći tjedan ako treba) nastavi osnovno funkcioniranje Vijeća kao stručnog tijela; no, na te prijedloge obnašatelj dužnosti dekana nije uopće reagirao.

Prema Statutu Fakulteta (čl. 20), Fakultetsko je vijeće, uz dekana, tijelo upravljanja fakultetom. Ono ne može dozvoliti da se njegove odluke provode selektivno, jer time otvara put da se Fakultetom upravlja mimo vijeća. Uznemiruju i daljnji upravljački potezi obnašatelja dužnosti dekana kojii upućuju da on želi promijeniti radno ozračje na Fakultetu i, u konačnici, oduzeti nastavnicima i studentima Fakulteta akademsku slobodu. Članovi Vijeća iznijeli su više prijedloga kako da se (već sljedeći tjedan ako treba) nastavi osnovno funkcioniranje Vijeća kao stručnog tijela; no, na te prijedloge obnašatelj dužnosti dekana nije uopće reagiraoSuočen s otporom, obnašatelj dužnosti dekana ne preza od moralnih i emocionalnih ucjena, među kojima posebno mučnim smatramo prebacivanje odgovornosti za poslovne odluke; obnašatelj dužnosti dekana odluke koje može donijeti sam, o pomoći studentima postradalim u potresu, stavlja pred Vijeće i apelira na članove da se zbog toga sjednica održi. Spremnost da pomognu postradalim kolegama studenti i zaposlenici Fakulteta pokazali su brzim samoorganiziranjem već prvih dana nakon potresa, mimo nesnalaženja nametnute uprave; upozoravamo ovdje da Statut Fakulteta omogućava dekanu da sam odluči o toj pomoći, potpuno jednako kao što su i učinili dekani drugih fakulteta Sveučilišta.

Navest ćemo ovdje ponovo odluke Vijeća koje obnašatelj dužnosti dekana sustavno ne provodi i upozoriti na daljnja kršenja statuta Fakulteta i akademskih sloboda te na štetne poslovne poteze obnašatelja dužnosti dekana.

  1. obnašatelj dužnosti još uvijek nije raspisao natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda, suprotno odluci iz točke 99. 1. redovite sjednice, 21. listopada 2020. ("Fakultetsko vijeće javnim je izjašnjavanjem 61 glasova "za", i 1 "suzdržani" glas donijelo zaključak da se odobrava raspis natječaja za radno mjesto poslijedoktoranda na Odsjeku za psihologiju, Katedra za školsku psihologiju, na teret vlastitih sredstava Fakulteta na određeno vrijeme od jedne godine.")
  1. obnašatelj dužnosti još uvijek nije organizirao rad na reformi studija, suprotno odlukama Fakultetskog vijeća 13. lipnja 2018, 19. lipnja 2019, 26. srpnja 2019. Privremena je uprava još uvijek bez obnašatelja dužnosti prodekana za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje (budući da je obnašatelj odustao dva mjeseca nakon imenovanja) te rad na reformi niti nema tko organizirati i voditi.
  1. obnašatelj dužnosti nije podnio Fakultetskom vijeću ni rektoru Sveučilišta u Zagrebu godišnji izvještaj o radu uprave ni godišnji financijski izvještaj (protivno čl. 23 Statuta Filozofskog fakulteta; izvještaj o radu redovno se podnosi u listopadu, financijski izvještaj u siječnju)
  1. obnašatelj dužnosti nije pred Fakultetsko vijeće iznio Pravilnik o radu, koji je još u lipnju 2020. prošao sve faze rasprave, niti se naNi nakon dva sata rasprave, opetovanih upozoravanja na broj glasova koji nedostaje za usvajanje dnevnog reda te više ili manje prikrivenih prijetnji, stanje glasova se nije promijenilo Sveučilištu angažirao oko izjašnjavanja o Statutu Fakulteta, koji je Fakultetsko vijeće prihvatilo a na Sveučilište je poslan u prosincu 2019.
  1. suprotno obećanjima obnašatelja dužnosti uprave, Fakultetsko vijeće nije dobilo uvid u zajednički plan napredovanja (kadrovski plan) koji je u prosincu prihvaćen na Senatu Sveučilišta
  1. informacijska blokada (zabrana slanja elektroničkih poruka na cirkularnu listu svima na Fakultetu), osim što sputava akademsku slobodu, onemogućava brzo reagiranje u izvanrednim situacijama, kao što je bilo prilikom razornog potresa u prosincu

O neispunjavanju dužnosti dekana i svim ostalim štetnim postupcima obnašatelja dužnosti dekana članovi Fakultetskog vijeća prinuđeni su ponovo obavijestiti nadležna tijela upravljanja Sveučilištem i javnost.

Od obnašatelja dužnosti dekana članovi Fakultetskog vijeća očekuju da što prije provede spomenute odluke te da fakultetom upravlja zajedno s Vijećem, u skladu s načelima partnerstva i uzajamnosti. Ucjene i manipulacije ne doprinose izgradnji povjerenja i rješavanju problema.  Nasuprot tome, članovi Vijeća spremni su u bilo kojem trenutku omogućiti osnovno stručno funkcioniranje Vijeća, a pozdravit će svaki iskren i partnerski potez zasnovan na međusobnom uvažavanju.

Zabrinuti članovi Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu