slika_1_2_copy45184.jpgHrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donijeli su zaključak kojim smatraju da Nacrt izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba nije u skladu s demokratskim procedurama javne participacije te se protivi strukovno usvojenim i vrijednim načelima donošenja prostornih planova. Javni istup stručnih udruženja i ustanova na ovu temu biti će u ponedjeljak u 12 i 30 sati, u Društvu arhitekata Zagreba, a prethoditi će sjednici Gradske skupštine

Istup će se fokusirati na teme "Zagrebačkog Manhattana", novodefiniranog u GUP-u kao prostor UPU-a "Novi novi Zagreb" na Velesajmu i Hipodromu, na temu projekta "Nacionalni stadion" te zaštitu spomenika kulture i zaštitu vrijednog krajobraza.

Nadalje, prezentirati će se neslaganja s procedurom donošenja ovih Izmjena i dopuna prostornog plana kroz umanjenje participacije struke i javnosti, kako u donošenju ovog plana tako i u budućim planiranjima razvoja grada kroz provedbu arhitektonskih i urbanističkih natječaja za javne, društvene i infrastrukturne potrebe.

Ključne riječi: Milan Bandić, Grad Zagreb, GUP
<
Vezane vijesti