Foto: ParkticipacijaFoto: ParkticipacijaStanovnici Kajzerice simbolički su jučer započeli inicijativu za uređenje javnog parka sadnjom tri zajedničke voćke na posljednjoj većoj zelenoj površini u tom zagrebačkom kvartu.

"S obzirom da je Kajzerica naselje s više od pet tisuća stanovnika, a nema javni park, tražimo da gradska uprava pokrene postupak otkupa ili zamjene zemljišta za potrebe javnog parka, te prenamjene sadašnje livade iz društvene u zelenu namjenu (Z1 / javni park). Javni park trebao bi zauzimati čitavu površinu sadašnje livade, tj. tamo se ne bi trebalo ništa graditi", poručile su jučer udruge ZaKaj? Za Kajzericu! i Parkticipacija, te platforma 1POSTOZAGRAD, projekt Ars Publicae i Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata.

Na livadi sjeverno od Benecekovićeve ulice okupilo se više od sto stanovnika Kajzerice, naročito obitelji s djecom, te simbolički započelo inicijativu za uređenje javnog parka sadnjom tri zajedničke voćke na posljednjoj većoj zelenoj površini u kvartu.

Kajzerica je naime kvart bez javnog parka, a prostor livade uz Bencekovićevu ulicu jedina je preostala zelena površina na Kajzerici gdje bi se mogao formirati javni park. Prostor se nalazi na idealnoj lokaciji, u sredini stambenog dijela naselja, a u urbanističke planove upisan je pod društvenom namjenom (po vlasničkoj strukturi dijelom je u gradskom, državnom i privatnom vlasništvu).

Budući javni park na Kajzerici trebao bi biti uređen temeljem javnog krajobraznog natječaja, baziranog na programu koji uključuje bitne iskorake od dosadašnje prakse uređenja javnih parkova u Zagrebu. Kompetentan žiri bi morao uključivati krajobrazne arhitekte, a u programskom smislu inicijativa traži da javni park na Kajzerici na predloženoj lokaciji uz uobičajenu komunalnu opremu treba sadržavati i elemente trga (koji momentalno kvartu također nedostaje), urbani voćnjak, street workout park, senzorni park, veliko dječje igralište, manju vodenu površinu, pumpu s besplatnom pitkom vodom, te javnu rasvjetu prilagođenu smanjenju svjetlosnog onečišćenja.

"Kajzerica nema javni park, a javni park jest javni interes. Stanovnici kvarta započinju javnu kampanju s ciljem da se jedini preostali slobodan zeleni prostor na Kajzerici proglasi javnim parkom i osmisli prema stvarnim potrebama i željama zajednice", poručuju iz inicijative.

Ključne riječi: park, javni prostor, parkticipacija Mjesta: Grad Zagreb
<
Vezane vijesti