Nezavisno društvo novinara Vojvodine će sutra, u petak, 25. septembra 2009., održati Nacionalne konsultacije sa intelektualcima iz Srbije, a u subotu 26. septembra 2009., Regionalne konsultacije sa direktorima, urednicima i novinarima medija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Srbije i sa Kosova o Inicijativi za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM). Konsultacije će se održati u sali hotela "Novi Sad", u Novom Sadu.

Inicijativu su pokrenuli Documenta - Centar za suočavanja s prošlošću (Hrvatska), Fond za humanitarno pravo (Srbija) i Istraživačko-dokumentacioni centar (BiH) u maju 2006. godine. Sam proces osmišljen je kao rasprava unutar civilnog društva o regionalnim instrumentima za utvrđivanje i kazivanje činjenica o neposrednoj prošlosti kroz lokalne, nacionalne i regionalne debate. Konsultacije se organizuju u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu. U maju 2008. godine Inicijativa je prerasla u predlog za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM). Na Regionalnom forumu za tranzicionu pravdu koji je održan u oktobru 2008. godine u Prištini/Prishtinë Inicijativa za formiranje REKOM predata je u nadležnost Koaliciji za osnivanje REKOM. Koaliciju čine udruženja žrtava, organizacije za ljudska prava, organizacije mladih, udruženja žena, pisci, umetnici, novinari i drugi. Do danas je održano preko 40 konsultacija, debatama je prisustvovalo oko 2500 učesnika, a preko 400 organizacija i pojedinaca pristupilo je Koaliciji za REKOM.

Cilj Koalicije za REKOM je da informiše javnost u regionu o ovoj Inicijativi, da pridobije podršku za formiranje Regionalne komisije i da na osnovu mišljenja, predloga i preporuka do kojih će se doći tokom konsultativnog procesa izradi model i mandat REKOM-a, a koji će krajem 2010. godine biti predat vladama i parlamentima u regionu na usvajanje.

Sudski pristup je veoma važan i dobro je da i u našem slučaju, slučaju bivše Jugoslavije, imamo ad hoc krivični Tribunal za bivšu Jugoslaviju i da su svuda počela nacionalna suđenja za ratne zločine (...) Ali, takođe, mislim da nam je svima jasno da nema tih sudova koji će uspeti da pred lice pravde izvedu sve one koji su naređivali, planirali, dogovarali ili one koji su učestvovali u ratnim zločinima. Znači, treba da mislimo i na druge instrumente koji mogu da pomognu da se utvrdi, iznese i otkrije istina i da se kazuje ta istina. (Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo, Srbija, Prvi regionalni forum za tranzicijsku pravdu, Sarajevo, BiH, 5. - 6. maj 2006.)