Rok za prijavu je 20. ožujka 2014.

O projektu Zidne Novine:

Zidne Novine započete su 2006. u 7 izloga/kaslića nekadašnje Kinoteke kao komunikacijski kanal - prozor nevidljivog (istraživačkog) dijela projekta Bacača sjenki "Bilježenje grada/Bilježenje vremena". Od 2010. prerasle su u samostalni projekt ZAGREB PARAFERNALIJE. ZN/ZP su vidljivi dio kontinuiranog istraživanja Bacača Sjenki o višeslojnom promišljanju grada, javnog i privatnog prostora, urbaniteta, suživota u gradu/državi te identitetu i dinamici odnosa pojedinca i zajednice.

Ciljana publika:

svi slučajni prolaznici/ce te namjerni čitatelji/ice
posjetitelji našeg bloga - http://zidnenovine.blogspot.com/
stručna javnost: urbani antropolozi, povijesničari umjetnosti, sociolozi, urbani naratori, arhitekti i urbanisti
arhivari nematerijalne (urbane) baštine i prostorno-društvenog i arhitektonskog naslijeđa

Broj kaslića/lokacija:

Osam ormarića Zidnih Novina nalaze se na osam lokacija u zagrebačkom javnom prostoru.

Tematski pristup:

Zidne novine su tematski usmjerene na efemernost svakodnevnice, na mikro i makromemorijske narative vezane uz područja oko samih kaslića ili su oni pogled/otvori u druga mjesta, druge svjetove i druga vremena; zanima nas transformaciju grada, kao i preispitivanje politika sjećanja, svakodnevnog političkog djelovanja te medijske prisutnosti u javnom prostoru.

Metodologija projekta:

Zidne Novine njeguju dokufikcijski pristup navedenim tematskim smjernicama, razvijaju modele hipertekstualnog iščitavanja grada, alternativnih kartografija, konstrukcije mjesta sjećanja i taktike konstrukcije kolektiviteta.

Što tražimo od predlagatelja:

Autorski koncept Edicije Zidnih Novina unutar kojeg se svaka od 8 lokacija kaslića Zidnih Novina tretira sadržajno zasebno unutar predložene sadržajne cjeline.

Tko mogu biti predlagači:

Poziv je otvoren za sve, ali i za vizualne, odnosno novomedijske umjetnice/ke, za istraživače/ice humanističkog smjera (etnologija, sociologija, filozofija, politologija), odnosno za interdisciplinarne autorske timove s obzirom na to što Zidne Novine komuniciraju podjednako i tekstom i slikom. Biti će prihvaćeni i prijedlozi bazirani na temelju humanističkog pristupa istraživanju grada, a ako kandidat/kinja nema dovoljne dizajnerske kompetencije, organizatori će omogućiti suradnju s dizajnerom/icom.
Poziv je otvoren za i performativne umjetnice/ke, odnosno za ona rješenja koja lokacije kaslića Zidnih Novina promišljaju kao prostor performativnih akcija u javnom prostoru. U tom slučaju - edicija Zidnih Novina može biti osmišljena i na tragu dokumentacije akcija izvedenih u javnom prostoru u suradnji s dizajnerom/icom kojega omogućuju organizatori.

Što prijava mora uključivati:

tekstualno obrazloženje autorske koncepcije i motivacije (do 1800 znakova)
skice idejnog rješenja u jpg ili pdf formatu
životopis
Okviran plan realizacije edicije (najkasniji datum planiranog početka rada na ediciji je 15. svibnja 2014.)

Prijava može uključivati:

portfolio autorice/autora
koncept promocije (prijedlog mjesta, scenarij događanja...)
eventualni koncept događaja vezanih uz pojedinu lokaciju ili cijelu ediciju kao prostorno-društvene intervencije u gradu

Potrebni dokumenti šalju se elektroničkom poštom do 20. ožujka na bacaci.sjenki@gmail.com, a u subjekt mail-a je potrebno napisati "Za natječaj ZN/ZP 2014_(+vlastito prezime)".
Dodatni upiti o projektu/natječaju mogući su do 10.03. 2014. na bacaci.sjenki@gmail.com.

 

Autori/ce odabranih radova kontaktirat ćemo najkasnije do 01.04. ­­­­­­­­­­­­­­­­­2014 te će se odmah krenuti u plan realizacije u dogovoru s uredništvom projekta Zidne novine. Ukoliko osoba nije iz Zagreba i nije u mogućnosti prisustvovati sastanku, razgovor ćemo obaviti putem interneta. Tada će biti dogovoreno vrijeme potrebno za rad na ediciji - konačni termin izvedbe i promocije pojedine edicije.

Žiri ZN/ZP 2014.: Marko Golub, Ana Janjatović, Ivan Klisurić, Sandra Uskoković, Leo Vukelić

Produkciju odabranih edicija pokrivaju Bacači sjenki, a odabrani/e autori/ce bit će honorirani sa 500 € bruto.

Plan realizacije edicije dogovara se odmah po objavi rezultata u skladu s predloženim planom realizacije koji su autori/ce dužni priložiti kao dio prijave. Planirani završetak projekta Zidne Novine za 2014. godinu je 17. studeni.
Za autori/ce koji/e borave van Hrvatske/Zagreba moguće je organizirati preliminarni "pregled terena" u trajanju do tjedan dana, a organizatori će im pokriti troškove smještaja i puta.
U periodu finalizacije projekta i promocije edicije, autori/ce su obavezni/e biti u Zagrebu o trošku organizatora.

Svi odabrani autori dužni su poznavati i poštovati statut i etički kodeks Udruge Bacača sjenki za vrijeme sudjelovanja u projektu Zidne Novine.