Foto: Steve RhodesFoto: Steve RhodesČetvrt stoljeća duga i žestoka kampanja, koja pobačaj izjednačava s kriminalnim djelom ubojstva čovjeka, a žene i liječnike koji obavljaju (ili su u prošlosti obavljali) pobačaje kao zločince-ubojice, razogolićena je kao laž i prevara velikih razmjera. Ustavni sud je izrazio uvjerenje da je naše društvo sazrelo da prihvati njegov pravorijek o pobačaju kao legalnom medicinskom zahvatu. Nadajmo se da smo dorasli zadatku koji je pred nas postavio, i da ćemo ga ispuniti na najbolji način.

O odluci Ustavnog suda piše dr.sc. Gorjana Gjurić, docentica Medicinskog fakulteta u Zagrebu.Žena je subjekt svih temeljnih ljudskih prava, koja joj ne smiju biti ograničena nikad, pa tako niti zbog trudnoće

Jučer je, nakon 26 godina, Ustavni sud svojim rješenjem odbacio zahtjev za ocjenu sukladnosti s Ustavom RH Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, kojim su od 1978. godine regulirani voljni prekid trudnoće i prevencija neželjene trudnoće pomoću privremene ili trajne kontracepcije (sterilizacije).

Sažetak rješenja Ustavnog suda
sazetak_odluke_ustavnog_suda.docx
Izmjenjeno: 03.03.2017. 10:13
Veličina datoteke: 40,61 kb

Pobačaj je, dakle, bio, jeste i ostaje legalan medicinski zahvat!

Četvrt stoljeća duga i žestoka kampanja, koja pobačaj izjednačava s kriminalnim djelom ubojstva čovjeka, a žene i liječnike koji obavljaju (ili su u prošlosti obavljali) pobačaje kao zločince-ubojice, razogolićena je kao laž i prevara velikih razmjera. Zatrovan je dobar dio javnosti, ponižene su tolike žene i djevojke, vjerojatno i mnogi muškarci i mladići, preplašeni su toliki liječnici i drugi zdravstveni radnici… Šteta što Ustavni sud četvrtinu stoljeća nije našao hrabrosti i snage da presiječe taj opaki komplot protiv ženskih prava u sferi reprodukcije i brojnih drugih temeljnih ljudskih prava i sloboda!

Konačno, najviša sudska instanca u državi potvrdila je ono što pobornici/e prava žena tvrde godinama:Četvrt stoljeća duga i žestoka kampanja, koja pobačaj izjednačava s kriminalnim djelom ubojstva čovjeka, a žene i liječnike koji obavljaju (ili su u prošlosti obavljali) pobačaje kao zločince-ubojice, razogolićena je kao laž i prevara velikih razmjera

1/ pobačaj izvršen u skladu s postojećim zakonom je legalan medicinski zahvat

2/ stav da ljudski život počinje oplodnjom jajne stanice nije općeprihvaćeni stav, nego jedan među mnogima koji postoje u biologiji, medicini, filozofiji, etici, religijama, pravu i drugdje

3/ stav da su zigota, embrio i fetus u ženinoj maternici nositelji temeljnih ljudskih prava jednako kao i čovjek koji je rođen nije općeprihvaćen stav, pa stoga ne postoji opća suglasnost oko definicije ljudskog bića ili ljudske osobe

4/ zbog ad/ i ad 2/, u pravnom smislu, ljudska prava i njihova legalna zaštita pripadaju čovjeku kada je rođen, a ne pripadaju plodu u maternici. Ovo se odnosi i na pravo na život

5/ Žena je subjekt svih temeljnih ljudskih prava, koja joj ne smiju biti ograničena nikad, pa tako niti zbog trudnoće. Ta temeljna ljudska prava omogućuju ženi da, u skladu sa svojom jedinstvenom biološkom sposobnosti, samostalno odlučuje o tome hoće li začeti ili neće, hoće li roditi ili neće, te s kim, kada i koliko će djece imati.

Osim što se rješenjem Ustavnog suda pobačaj i sudionici u pobačaju ekskulpirani zlonamjernih objeda i stigmatizacije, dobili smo priliku zakonski regulirati spolnu i reproduktivnu sferu na potpuniji i suvremeniji način. Dosadašnji Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece sadrži pojedine pravne institute ili pojmove (OOUR, dinar… ) koji više ne postoje u ustavnom poretku Republike Hrvatske, pa je Ustavni sud ocijenio da ga treba "osuvremeniti". Tako je Ustavni sud naložio da se u roku od dvije godine sačini novi zakon. U točkama 49. i 50. svog Rješenja, Ustavni sud je naveo neke moguće sadržaje tog novog zakona, ali je njihovo Svrha zakona treba biti osiguravanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, kako bi sva djeca bila dobrodošla i svako majčinstvo dobrovoljnoimplementiranje ostavio slobodnom izboru zakonodavca.

Dosadašnji Zakon regulirao je prekid trudnoće (pobačaj), privremenu i trajnu kontracepciju (sterilizaciju) i planiranje obitelji. Dio Zakona koji je od 1978. regulirao i medicinski potpomognutu oplodnju, prestao je važiti 2012., kada je donesen specijalni zakon za to područje.
U novom zakonu treba regulirati ona područja spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava koja zahtijevaju zakonsku regulativu u skladu s novim znanstvenim dostignućima i etičkim i pravnim standardima koji se u svijetu uspostavljaju zadnjih 20-tak godina. Na raspolaganju su nam mnogi međunarodni pravni instrumenti, sudska praksa i upute kako Ujedinjenih naroda tako i Eu i Vijeća Europe, koje valja prilagoditi našim prilikama.

Svrha zakona treba biti osiguravanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, kako bi sva djeca bila dobrodošla i svako majčinstvo dobrovoljno.

U pogledu reguliranja samog pobačaja, u novom zakonu vjerojatno neće biti bitnih novina. Pobačaj na zahtjev žene biti će dopušten kao i do sada, do 10. tjedna trudnoće (12. tj.od ženine zadnje menstruacije), a kasnije po odobrenju dvostepene komisije i u skladu sa i sada postojećim indikacijama ( ugrožen život ili zdravlje trudnice, teška bolest ploda, trudnoća nastala kao posljedica kaznenog djela, kada je pobačaj već započet).

Pobačaj, kao i pre i post-pobačajnu medicinsku skrb treba regulirati tako da ženama i djevojkama jamči siguran i dostupan medicinski zahvat, bez diskriminacije temeljem financijskih (troškovi), geografskih (udaljena putovanja) i mogućih drugih okolnosti. Trebamo izbjeći sve potencijalne barijere, kao što su primjerice obavezno savjetovanje trudnica, nepotrebne pretrage (posebno ultrazvuk i CTG), obavezni period za "razmišljanje" prije zahvata, suglasnost muža, partnera, liječnika ili bilo koga drugoga.Prema zadnjim preporukama CEDAW Odbora Hrvatskoj, kontracepciju i pobačaj trebalo bi financirati iz nacionalnog zdravstvenog osiguranja

Iako bi priziv savjesti bilo najbolje regulirati cjelovito za čitavo područje medicine, i ovim zakonom moguće je dodatno regulirati osobni priziv savjesti liječnika i/ili drugog medicinskog i nemedicinskog osoba, koji momentalno i u nas i u svijetu predstavlja jedan od glavnih uzroka opstrukcije dostupnosti pobačaja.

Dodatnom regulacijom prava na priziv savjesti treba balansirano urediti pravo pacijentica na legalan medicinski zahvat i pravo liječnika na priziv savjesti i isključiti institucionalni priziv savjesti. Pri reguliranju prava na pobačaj, treba osim tradicionalnog kirurškog pobačaja uvesti i medikamentozni pobačaj. Posebnu pažnju treba posvetiti adolescenticama, djevojkama i ženama s posebnim potrebama, te drugim vulnerabilnim skupinama.

Reguliranje kontracepcije treba dopuniti novim metodama i supstancama, te odgovarajućom edukacijom i informiranjem na znanstvenim spoznajama.

Edukacija i informiranje temelj su zdravog, odgovornog i uspješnog seksualnog života i prokreacije. Za učinkovito planiranje roditeljstva treba utvrditi institucije, davatelje usluga, vrste usluga i obaveze i odgovornosti kako davatelja usluga tako i korisnika, te izvore financiranja. U ovom segmentu treba regulirati razne oblike pomoći trudnicama i novim majkama koje iz bilo kojih razloga (socijalno ekonomskih, bolest majke, bolest djeteta, obiteljsko nasilje…) trebaju pomoć u trudnoći i/ili nakon poroda, kao i palijativnu skrb za novorođenčad.

Prema zadnjim preporukama CEDAW Odbora Hrvatskoj, kontracepciju i pobačaj trebalo bi financirati iz nacionalnog zdravstvenog osiguranja.
Zakonom treba regulirati i obavezu potpunijeg prijavljivanja odabranih vitalnostatističkih pokazatelja i zdravstvenih indikatora potrebnih za praćenje i analizu spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava, koje danas nije zadovoljavajuće.

Ozbiljnu pažnju trebalo bi posvetiti sankcijama za neizvršavanje zakonskih obaveza.Osim što se rješenjem Ustavnog suda pobačaj i sudionici u pobačaju ekskulpirani zlonamjernih objeda i stigmatizacije, dobili smo priliku zakonski regulirati spolnu i reproduktivnu sferu na potpuniji i suvremeniji način

Pri izradi i donošenju ovakvog zakona biti će opet raznih prijepora i sukobljavanja. Udruga ProLife već započinje 40-dnevnu kampanju protiv odluke Ustavnog suda! To je dio velikog i "dobro potkoženog", međunarodnog pokreta koji ima snage za višegodišnju borbu za svoje ciljeve. Biti će raznih zlonamjernih uplitanja, kojima će se, kao i do sada, nastojati nepotrebno i neovlašteno ograničiti razna temeljna ljudska prava.

Ustavni sud je izrazio uvjerenje da je naše društvo sazrelo da prihvati njegov pravorijek o pobačaju kao legalnom medicinskom zahvatu, ne krimenu. Za nadati se je da smo dorasli novom zadatku koji je pred nas postavio, i da ćemo ga ispuniti na najbolji način. Iako se i dalje radi o osjetljivoj, privatnoj sferi svake osobe, na žalost često ispolitiziranoj i ideologiziranoj. Pamet u glavu!

<
Vezane vijesti